1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op (OY) - ay700633P

10.11.2021–12.09.2022 Oulu

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 10.11.21 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa tuntee 1900-luvun keskeisiä filosofisia suuntauksia tai syventyy johonkin niistä tarkemmin.

Sisältö

1900-luvun filosofiset suuntaukset

Verkkotentti tai essee
Ma 13.12.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.3.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.9.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim.). 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY.

TAI

- Baldwin, Thomas. 2001. Contemporary Philosophy: Philosophy in English since 1945. Oxford: Oxford University Press.

* On myös mahdollista sopia erikseen kirjallisuudesta, joka käsittelee jotakin 1900-luvun filosofista koulukuntaa. Esimerkiksi loogisesta positivismista sopivia kirjoja ovat:
- Wright, G. H. v., Hintikka, J. & Nyberg, T. 1975. Logiikka, filosofia ja kieli. 3. p. Helsinki: Otava.
- Wienin piiri, Niiniluoto, I., Koskinen, H. J., Manninen, J., Haaparanta, L., Sandu, G., . . . Hintikka, J. 2002. Wienin piiri. Helsinki: Gaudeamus.