1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op (OY) - ay700633P

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 10.11.21 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa tuntee 1900-luvun keskeisiä filosofisia suuntauksia tai syventyy johonkin niistä tarkemmin.

Sisältö

1900-luvun filosofiset suuntaukset

Verkkotentti tai essee
Ma 13.12.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.3.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.9.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim.). 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY.

TAI

- Baldwin, Thomas. 2001. Contemporary Philosophy: Philosophy in English since 1945. Oxford: Oxford University Press.

* On myös mahdollista sopia erikseen kirjallisuudesta, joka käsittelee jotakin 1900-luvun filosofista koulukuntaa. Esimerkiksi loogisesta positivismista sopivia kirjoja ovat:
- Wright, G. H. v., Hintikka, J. & Nyberg, T. 1975. Logiikka, filosofia ja kieli. 3. p. Helsinki: Otava.
- Wienin piiri, Niiniluoto, I., Koskinen, H. J., Manninen, J., Haaparanta, L., Sandu, G., . . . Hintikka, J. 2002. Wienin piiri. Helsinki: Gaudeamus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru