22.06.2020 17:00 20:00 Oulu kotitentti sosiologia-25-op-oy Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op