A1-kielen varhentamisen tutor-opettajakoulutus 4 op

Aika ja paikka

Ke-to 5.-6.2.2020 klo 9.00-15.00

Ti-ke 18.-19.2.2020 klo 9.00-15.00

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen kutsussa

 

Kohderyhmä

Varhennetun kielen opetuksen opettajat ja varhennetusta kielen opetuksesta kiinnostuneet luokan- ja aineenopettajat sekä kielen varhentamisen tutor-opettajatoiminnasta kiinnostuneet opettajat

Kouluttaja

FT, KM Merja Meriläinen ja KT Maarika Piispanen

Merja ja Maarika ovat opettajien kouluttajia ja tutkijoita Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa

Sisältö

Koulutuksen lähiopetuspäivien sisältö rakentuu siten, että kahdessa ensimmäisessä päivässä saat työkaluja ja menetelmiä iloisten puhumaan kannustavien ja toiminnallisten vanhennetun kielenopetuksen oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Lisäksi opit hyödyntämään myös digitaalisia työkalujan kielenoppimisessa ja tutustut kielen varhentajan digitaaliseen CV-tyokaluun. Sisällössä huomioidaan, että myös aikaisemmin hankkeen koulutuksiin osallistuneet saavat tästäkin osuudesta uusia ideoita.

Koulutuksen kahdessa jälkimmäisessä koulutuspäivässä keskitytään tutor-opettajatoimintaan. Tutor-opettajana syvennät omaa osaamistasi kielenvarhentajana sekä saat työkaluja ja menetelmäosaamista uudenlaisten pedagogisten käytänteiden jalkauttamiseen kunnassasi.

Koulutuksessa kehität mentorointi- ja valmennusosaamistasi monipuolisesti yhdessä tulevan tutor-opettajatiimisi kanssa. Koulutus antaa osallistujille varmuutta toimia tutorina alueensa varhentajille erilaisia samanaikaisopettajuuden ja tutortoiminnan malleja hyödyntäen.

Huomioitavaa

Halutessasi voit osallistua myös vain toiseen kahden päivän kokonaisuuksista.

Hinta

Koulutus on opetustoimen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten kohderyhmälle maksutonta.

Ilmoittautuminen

22.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan tai Pyhäjärven toimipaikkaan

Lisätietoa

Ks. koulutukseen liittyvä artikkeli