A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1102

Aika ja paikka

1.-2.2. ja 15.-16.2.19, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t), Oulu

Yli 100 km:n päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua opetukseen verkkovälitteisesti 15.-16.2.19. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteistötaiteilija Timo Harju

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

Kirjallisuus

Huom. muutokset kirjallisuudessa.

- Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Toim. Tuula Hökkä, SKS 2000
- Runon vapaus: syventävä opas runouden kirjoittamiseen ja lukemiseen, toim. Tommi Parkko, Avain 2014

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru