A1.C Draaman kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1103

Aika ja paikka

29.-30.3. ja 12.-13.4.19, pe klo 17.00-20,15, la klo 9.00-16.00 (24 t), Oulu

Ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kouluttaja

Näytelmäkirjailija, ohjaaja, dramaturgi Janne Rosenvall

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Kurssin kuluesssa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset, pienoisnäytelmä ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Aristoteles: "Runousoppi"
- Martin Esslin: "Draaman perusteet"
- Vacklin, Rosenvall, Nikkinen: "Elokuvan runousoppia"
- Sofokles: "Antigone"
- William Shakespeare: "Hamlet"
- Jari Juutinen: "Minä olen Adolf Eichmann"
- Vacklin & Rosenvall: "Käsikirjoittamisen taito". Like 2015.
- Elokuva "Nader ja Simin: Ero", käsikirj. ja ohjaus Asghar Farhadi

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru