A1.D Tietokirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1104

Aika ja paikka

6.-7.9. ja 1.-2.11.19, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t)

Yli 100 km:n päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua opetukseen verkkovälitteisesti 25.-26.10.19. Opetusta ei tallenneta.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieto- ja yhteiskunnalllisen kirjoittamisen eri muotoihin ja tietokirjoittamisen haasteisiin. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina, studia generaliana tai opiskelijoiden tekeminä haastatteluina teemalla "Kirjoittaminen työnä", jolloin haastateltavat ovat tietokirjoittamisen ammattilaisia. Haastattelujen tarkoitus on perehdyttää opiskelijat heidän työtapoihinsa. Opiskelijoiden tulee tutustua myös haastateltavien tuotantoon.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Raimo Jussila, Eero Ojanen, Taija Tuominen (toim.): Tieto kirjaksi (2006)
- Emilia Karjula - Tiina Mahlamäki (toimj.): Kurinalaisuutta ja kuvittelua - Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen (2017)
- Tiina Raevaara - Urpu Strellman: Tietokirjailijan kirja (2019)
- Johanna Venho (toim.): Mitä essee tarkoittaa? (2012)

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru