A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi 4 op (TY) - LUKI1115

Aika ja paikka

Aloitus syksyllä 2019, opiskelijan oman aikataulun mukaan. Ei lähiopetusta.

Kouluttaja

Lajityypin mukaan vaihtuvat opettajat

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen kirjallisuuden lajeihin oman kirjallisen työskentelyn kannalta. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee valitsemansa genren nykykirjallisuutta sekä osaa kirjoittaa genren puitteissa esim. kirjallisuuskritiikkiä, esseen, lajiin liittyviä parodioita ja pastisseja tai itsenäisiä tekstejä.

Sisältö

Opiskelija valitsee syventymiskohteekseen itseään kiinnostavan genren, lukee siihen kuuluvaa kirjallisuutta ja tekee siitä esseen tai kuvailevan lukuraportin. Toteutustapoja voi olla esim. terapiakirjoittaminen, konerunous, science fiction, spekulatiivinen fiktio, nykyproosa, elämäkerta, katsaus esikoisteoksiin, jonkin alueen kirjallisuus, kirjoittamisen tutkimus jne.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa.

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista. Jakso pitää sisällään perehtymisen itseä kiinnostavaan lajityyppiin tai kirjallisuuden alaan.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru