A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet 4 op (TY) - LUKI1116

Aika ja paikka

Aloitus syksyllä 2019, opiskelijan oman aikataulun mukaan

Kouluttaja

- Marja-Riitta Vainikkala: Sanataiteen ohjaaminen
- Timo Harju: Kirjoittaminen yhteistyössä, yhteisötaide, omien kaunokirjallisten tekstien julkaiseminen, lyriikka
- Janne Rosenvall: Draamaan ja käsikirjoittamiseen liittyvät toteutukset

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tämän opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Sisältö

Ole aktiivinen toimija: Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä.

Toteutustapoja voi olla esim.
- Harjoittelu kirjallisuuden alan lehdessä tai nettiprojektissa
- Kirjoittamisen ohjaukseen perehtyminen ja harjoittelu
- Jonkin kirjallisen hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen (yksin tai ryhmässä)
- Omien tekstien julkaiseminen
- Kirjoittaminen yhteistyössä. Toteutus voi olla esim. verkkoa hyödyntävä projektikurssi, jossa perehdytään kirjoittajien yhteistyön, yhteisöllisyyden tai monitekijyyden muotoihin.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista. Jakso aktivoi toimintaan jollakin kirjoittamisen ulottuvuudella (sanataideohjauksessa, lehtikirjoittamisessa jne.).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru