A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi 4 op (TY) - LUKI1114

Aika ja paikka

Aloitus syksyllä 2020, opiskelijan oman aikataulun mukaan. Ei lähiopetusta.

Kouluttaja

- FT, tutkija Kasimir Sandbacka: Artikkelipaja
- Kirjallisuus- ja elokuvakriitikko, toimittaja Putte Wilhelmsson: Verkkokirjoittaminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Yksi kirjoittamisen opiskelun tavoitteista voi olla valmius julkiseen toimintaan esim. kirjailijana tai vapaana toimittajana.

Sisältö

Osallistu keskusteluun kirjoittamalla. Jaa tietoa. Vaikuta.

Julkisuuteen kirjoittamista voi harjoitella verkossa tai kirjoittamalla lehtiin:

- Artikkelipaja: Opiskelijat kirjoittavat artikkeleja pyrkien myös löytämään niille julkaisukanavan. Artikkeli on olennainen osa ei-fiktiivisen kirjoittamisen harjoittelua. Tavoitteena on harjaantua kirjoittamaan useisiin lähteisiin tukeutuen rajatusta näkökulmasta ja väitteitä perustellen.

- Verkkokirjoittaminen: Tavoitteena osallistua johonkin verkossa tapahtuvaan kirjoittamisprojektiin ja tunnistaa verkkokirjoittamisen haasteita ja mahdollisuuksia oman kehittymisen ja kirjoittamisen suuntautumisen kannalta.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista. Jakso on kirjoittamista julkisuuteen.