A3. Seminaari 10 op (TY) - LUKI1107

Aika ja paikka

Huom. Aikataulu ja toteutustapa muuttuneet. Asiasta tiedotetaan osallistujille sähköpostilla.

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala
Kirjailija, FT Pirjo Suvilehto

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaari-istuntoihin, seminaari ja tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi: 0-5