Äänenkäsittely ja nuotinkirjoitus tietokoneella (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Maanantaisin 18.1.–22.2.21 klo 17.15–18.45 (12 t) verkossa

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Musiikkia opettavat opettajat kaikilta kouluasteilta, myös musiikkioppilaitoksissa ja vapaassa sivistystyössä sekä musiikin harrastajat

Kouluttaja

Musiikkiteknologian lehtori, MuL Matti Ruippo

Matti Ruippo

Kuva Antti Haapio

Sisältö

Musiikkityön keskeiset välineet ovat äänenkäsittely ja nuotinkirjoitus. Kurssilla opiskellaan kahden ilmaisen ohjelman käyttöä. Audacity sopii perustason äänenkäsittelyyn, ja MuseScore on mainio ohjelma nuotinkirjoitukseen. Koskapa ohjelmat ovat yleisesti saatavilla, ne sopivat oman työskentelyn lisäksi myös opetustyöhön niin kouluissa, musiikkioppilaitoksissa kuin vapaassa sivistystyössäkin. Äänenkäsittelyn osalta kurssilla opiskellaan digitaaliäänen perusteita, äänen editointia ja muokkausta sekä äänen internet-jakeluun liittyviä käytänteitä. Nuotinkirjoitusosuudessa opiskellaan perusteellisesti ohjelman käyttö: nuotinkirjoitus, muokkaus, ulkoasu ja jakelu.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkokurssina (Zoom). Osallistuja tarvitsee internetyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset) sekä mahdollisesti web-kameran.

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen

Ilmoittautuminen

16.12. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201