Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - ay694939P

Aika ja paikka

Maanantaisin ja torstaisin ajalla 4.11.-16.12.2019 klo 16.30-19.45.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

Sisältö

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia.

Suoritustapa

Luennot (30 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Tentti

Pe 10.1., pe 24.1., ma 24.2. klo 17.00-20.00.

Viimeinen uusintatentti siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Kesäyliopisto ilmoittaa uudesta ajankohdasta opiskelijoille sen selvittyä.

Äänneopin ja muoto-opin osuuden voi tenttiä erikseen.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali