Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - AY694939P

Aika ja paikka

Luennot ja harjoitukset:

tiistaisin ja torstaisin ajalla 1.11.-15.12.2022 klo 16.30-19.45 (ei opetusta ti 6.12).

Kouluttaja

FM Jukka Mettovaara

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

Sisältö

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia.

Suoritustapa

Luennot (30 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru