Aatteiden ja oppien historia 5 op (OY) - ay700125P

Aika ja paikka

Ma 10.2., ke 12.2. ja ke 19.2.2020 klo 17.00-19.15. Neljäs luentokerta tarkentuu myöhemmin.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FT, dosentti Maija Kallinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Suoritustapa

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kirjallisuus

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti:
Sven-Erik Liedman, Från Platon till Kommunismens fall (1999) ja
Peter Whitfield, Landmarks in Western Science (1999).

Tentit

(Ma 9.3.), ma 20.4. tai ma 25.5.2020 klo 17.00-20.00
Ensimmäinen tenttikerta tarkentuu viimeisen opetuskerran vahvistuttua.

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.