ABC Arvioinnin askelet perusopetuksessa 2023-2024 (Oph rahoittaa)

30.09.2023–30.04.2024 Verkossa

Arviointi on yksi vaikuttavimmista pedagogisista keinoista ohjata opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseja. Opettajien hyvät arviointitietotaidot ovat pedagogisen kehittämisen keskeinen voimavara. Perusopetuksen päättöarvioinnissa tapahtuneet muutokset ja tulossa oleva uudistus 6. vuosiluokan arviointiin sekä koulujen arviointikulttuurin ja henkilöstön arviointikäytänteiden kehittäminen tarvitsee tuekseen täydennyskoulutusta. Tämä ajankohtainen koulutuskokonaisuus on räätälöity juuri näitä tarpeita ajatellen.

Koulutuskokonaisuuden tuloksena koulutukseen osallistuneiden tiedollinen ja taidollinen arviointiosaaminen on vahvistunut ja työyhteisöt ovat saaneet heidän kautta tietoa ja työkaluja koulun arviointikulttuurin sekä kodin ja koulun arviointiyhteistyön kehittämiseen.

Tervetuloa syventämään osaamista!

Aika ja paikka

Koulutuskokonaisuus toteutuu ajalla 30.9.23-30.4.2024 verkossa (Zoom ja Moodle), katso tarkemmat aikataulut ja toteutustavat koulutusosioista.

Kohderyhmä

Perusopetuksen opettajat ja rehtorit

Kouluttaja

Dosentti, FL, KT Najat Ouakrim-Soivio


Kuva: Veikko Somerpuro

Najat Ouakrim-Soivio väitteli vuonna 2013 kasvatustieteistä, aiheena perusopetuksen päättöarviointi. Väitöksen jälkeen tekemässään tutkimustyössä hän on keskittynyt yleissivistävän koulutuksen arviointikysymyksiin niin oppilaiden, koulujen kuin opetuksen järjestäjänkin näkökulmista. Tutkijana hän on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka tasa-arvoinen ja yhdenvertainen suomalainen koulutusjärjestelmä on. Hän on osallistunut valtakunnalliseen opetussuunnitelmatyöhön vuosina 2002–2003 sekä 2012–2014 toimiessaan historian ja yhteiskuntaopin Pops-ryhmien asiantuntijana. Hän on myös toiminut vuonna 2014 valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ohjausryhmän jäsenenä. Hän on julkaissut useita kymmeniä julkaisuja, joista keskeinen koulutuskokonaisuuden aihepiiriä koskettava julkaisu on mm. Oppimisen ja osaamisen arviointi (Otava, 2016). Hän on kouluttanut ja luennoinut erittäin monipuolisesti arvioinnista sekä suomalaisia että kansainvälisiä opetusalan asiantuntijoita pitkällä ajalla.

Tavoitteet

T1 Vahvistaa teoriaperustaa keskeisistä perusopetuksen arviointia koskevista uudistuksista: perusopetuksen päättöarviointi ja 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi (erityisesti osioissa A ja B)
T2 Selkeyttää arvioinnin periaatteita sekä arvioinnin tehtäviä ja dokumentointia (formatiivinen / summatiivinen arviointi) sekä laajentaa arviointimenetelmien ja -välineiden monipuolisuutta (erityisesti osiossa C)
T3 Antaa työkaluja toimintakulttuurin, yhtenäisten arvioinnin periaatteiden ja käytänteiden sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi (läpileikkaavana tavoitteena toteutuen kaikissa koulutusosioissa)

Sisältö

ABC Arvioinnin askeleet perusopetuksessa -koulutuskokonaisuus jakaantuu kolmeen eri aiheiseen koulutusosioon:
Osio A: Perusopetuksen päättöarviointi 0,5 op 30.9.23
Osio B: Perusopetuksen 6. luokan lukuvuosiarviointi 0,5 op 3.2.24
Osio C: Perusopetuksen arviointikäytänteet 0,5 op 23.3.24

Koulutuspäivän kesto klo 9-15 toteutuen reaaliaikaisesti verkossa (Zoom). Jokaisesta koulutuksesta tehdään tallenne, joka on katsottavissa 1 kk ajan koulutuksen jälkeen. Koulutuksen suorittamiseen liittyy lisäksi oppimistehtävät: orientoiva tehtävä, reflektiot ja lopputehtävä. Mikäli samasta työyhteisöstä osallistuu useampia, on mahdollista tehdä oppimistehtävät yhdessä.

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Ilmoittaudu

14.9.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon oheisin vaihtoehdoin:
1) Osioihin A, B ja C yht. 1,5 op tai
2) Osioihin A + C  yht. 1 op tai
3) Osioihin B + C yht.1 op

Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä ja ne täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessaan koulutukseen opiskelija sitoutuu suorittamaan sen valitsemansa vaihtoehdon mukaisesti. Yksittäisiin koulutuspäiviin emme voi ottaa vastaan ilmoittautumisia.

Huomioithan, että laskutustieto on ilmoittautumislomakkeella pakollinen tieto, vaikka koulutus on maksuton.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi