Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath –lähestymistavan mukaan

08.08.2022–13.01.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

8.8.2022–13.1.2023 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähtettävässä koulutuskutsussa

Koulutuksen aloituswebinaari ma 8.8. klo 8.30–16.30, toteutuu etänä

1. koulutusosio 15.–19.8.22, ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

2. koulutusosio 26.–30.9.22, ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

3. koulutusosio ajankohta siirtynyt: 9.–13.1.23,  ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

Kohderyhmä

Fysio- ja toimintaterapeutit

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa. Heillä tulee olla mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja

Kirsi Säynevirta
Fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja IBITA
Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija
Affolter -terapeutti

Kansainvälisesti hyväksytyn kurssin aikuisneurologisen potilaan terapiasta Bobath-lähestymistavan mukaan voi pitää vain International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön hyväksymä kouluttaja.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on:
•    antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Antaa valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin.  Antaa teoriatietoa kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
•    ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lähestymistapaa kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella
•    osata integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan
•    kehittää taitoja ja käyttää nykyistä Bobath-lähestymistapaa henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö
•    kehittää taitoja liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa
•    laajentaa kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja
•    oppia kuvailemaan ja mittaamaan neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksia ja miten Bobath lähestymistapaan perustuvalla kuntoutusinterventiolla niihin voi vaikuttaa
•    oppia käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten muovautumisen periaatteita terapian tukena
•    yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työ

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta/kuntoutuja work shop, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalisen kontrollia, kävelyä, yläraajan toiminnallista kuntoutusta.  

Koulutuksen kansainväliseen sisältöön voi halutessaan tutustua tarkemmin International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön kotisivuilla: www.ibita.org/courses/basic  

Huomioitavaa

Hyväksytystä kurssin suorittamisesta saa IBITA-tunnuksella leimatun todistuksen, joka mahdollistaa Bobath-jatkokursseille osallistumisen. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa 8 opintopistettä. Leimalla varustettua todistusta ei saa, jos poissaolot ylittävät 8 tuntia tai annetut tehtävät eivät ole suoritettu hyväksytysti. Siinä tapauksessa saa osallistumistodistuksen. Todistusten saaminen edellyttää myös, että kurssimaksu on kokonaisuudessaan maksettu.

Kurssi on intensiivinen. Kurssilaisten tulee varautua omaehtoiseen työskentelyyn kurssipäivien jälkeen sekä kurssiviikkojen välillä. Kurssiviikkojen välille ja mahdollisesti ennen kurssin alkua on etätehtäviä.

Hinta

2480 € sisältäen koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä; laskutus tapahtuu neljässä erässä (á 620 €) koulutuksen käynnistymisen jälkeen.

Voit tiedustella edullista majoitusta koulutuksen lähijaksoille Kuusamo-opistolta: https://www.kuusamo-opisto.fi/fi/majoituspalvelut/

Ilmoittaudu

27.5.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli on riittävästi ilmoittautuneita em. määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöön liittyvät asiat:
Kouluttaja Kirsi Säynevirta
kirsi.saynevirta@neurotiimi.fi

Muut koulutukseen liittyvät asiat:
Koulutussuunittelija Johanna Riekki
johanna.riekki@kuusamo.fi
p. 040 753 5716