Aineellinen kulttuuri 5 op (OY) - AY687362P

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 22.11.-14.12. klo 16.30-19.30 (ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12.)

Etäopinnot

Kouluttaja

Taina Kinnunen
Jonas Rapakko

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, kuinka materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa määrittää materiaalisen kulttuurin merkityksiä oppiaineiden näkökulmista, ja tarkastella materiaalista kulttuuria erilaisista teoreettisista lähtökohdista ja erilaisia tutkimusmenetelmiä soveltaen.

Sisältö

Materiaalisen kulttuurin ja materiaalisuuden käsitteet sekä niitä koskevat teoriat ja tulkintamallit. Esineiden kulttuuriset merkitykset ja sosiaaliset kontekstit sekä niiden rekonstruointi.

Suoritustapa

Luennot 28h, luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru