Ajankohtaista julkisista hankinnoista

20.03.2023 Verkossa

Onko sinulla hallussa viimeisimmät käänteet julkisten hankintojen toimintakentällä? Hankintalakia on jälleen ehdotettu muutettavan, ja niin sanotun toisen korjaussarjan muutokset tulevat näillä näkymin voimaan alkuvuonna 2023. Oletko valmis? Mitä muutoksia on tulossa ja miten muutokset vaikuttavat hankintojen tekemiseen käytännössä?

Aika

20.3.2023 klo 9.00–16.00

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki julkisten hankintojen parissa työskentelevät asiantuntijat

Ilmoittautuminen

1.3. mennessä

Hinta

220 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Ma 20.3.2023 klo 9.00–16.00 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kaikki julkisten hankintojen parissa työskentelevät asiantuntijat

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat lakimies Tuukka Lappalainen ja hankinta-asiantuntija, FM Outi Tarvainen, PTCServices Oy


Tuukka Lappalainen


Outi Tarvainen

Sisältö

Jatkossa hankinnoissa on syytä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota vastuullisuuteen, ympäristönäkökohtiin ja alihankkijoiden käytöstä muodostuviin toimitusketjuihin. Saat koulutuksesta mm. vinkit miten voit omassa työssäsi huomioida nämä ajankohtaiset asiat.

Hankintoja tehtäessä halvalla hinnalla hankkiminen ja laadun vertaileminen nousevat aina esille. Muutosten tavoitteena on vähentää halvan hinnan vertailemista ja saada hankintayksiköt arvioimaan aikaisempaa enemmän sitä, voisiko vertailun tehdä hinta- laatu perusteella tai kokonaiskustannuksia vertaillen. Koulutuksessa käsitellään tähän liittyvät muutokset. Lisäksi hankintoihin kohdistuu nyt aikaisempaa enemmän kustannussäästöpaineita. Miten kustannusvaikuttavauutta voisi huomioida ja miten hinta-laatuvertailu kannattaa käytännössä toteuttaa?

Korjaussarja tuo pieniä muutoksia myös hankintailmoituksiin. Käynnissä on myös mittavampi hankintailmoituksia koskeva uudistus, kun tämän vuoden aikana siirrytään uusiin vakiolomakkeisiin eForms uudistuksen myötä. ESPD-lomakkeen soveltamisen osalta tarjolla on myös käytännön vinkkejä oikeuskäytännössä linjattujen haasteellisten asioiden osalta.

Lopuksi käydään vielä läpi muutoksenhakuun tulevia muutoksia Kilpailu- ja kuluttajaviraston osalta ja sokerina pohjalla keskeisimpiä uusia oikeustapauksia.


Ohjelma

9.00–12.00  
Hankintalakimuutos: tavoitteet, voimaantulo ja vaikutukset käytännössä

  • Mitä muutoksilla tavoitellaan?
  • Mitä hankintoja muutokset koskevat

Vastuullisuus, ympäristönäkökohdat ja alihankkijoiden poissulkeminen

  • Poissulkuperusteiden soveltaminen

Laadun ja hinnan vertaileminen, muutokset hankintapäätöksen perustelemiseen

12.00–13.00   Tauko

13.00–16.00  
Hankintailmoitukset ja ESPD
Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa
Julkisten hankintojen tuoretta oikeuskäytäntöä

Hinta

220 €

Ilmoittaudu

1.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumislinkistä

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.