Allasturvallisuus ja Halliwick-menetelmä allasterapiassa 0,5 op - päivitä osaamistasi! (lähikoulutus Oulu)

Nyt on oikea aika tulla päivittämään allasturvallisuuskoulutus, koska Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimuskausi päättyy ja uusi kilpailutus tulee jo ensi keväänä, jolloin osaamispätevyydet tulee olla jo suoritettuina.

Laadunhallinta ja laadunarviointi kuuluvat kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin tavoitteena kokonaisvaltainen laadun jatkuva parantaminen. Varmista, että myös allasturvallisuutta koskevat laatudokumentoinnit ovat organisaatiossasi kunnossa.

Aika ja paikka

Ma 9.8.2021 klo 10.00–18.00

Raatin uimahalli Oulu, tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat, jotka toteuttavat allasterapiaa tai toimivat kuntoutuksen esimiehinä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutussertifikaatin sekä raportin koulutuksen aikana tehdyistä huomioista ja suoritteista.

Koulutus sopii eriytyisesti henkilöille, jotka haluavat päivittää aiempaa osaamistaan allasterapiasta ja Halliwick-menetelmästä.

Kouluttaja

Mari Halkola, Maarit Sihvonen ja Hannu Suorsa

Maarit ja Mari ovat fysioterapeutteja, joilla on pitkäaikainen kokemus eri tavoin vammaisten asiakkaitten allasterapiasta ja uinnin ohjauksesta. Lisäksi Maarit on olympiatason uimari ja SUH:n uimaopettajakouluttaja. Mari on MQ laatuasiantuntija ja auditoija. Hannu on opetusalan ammattilainen sekä SUH:n uimaopettaja – ja hengenpelastajakouluttaja.

 


Kouluttajat Maarit ja Hannu (kuva Sauli Pahkasalo) sekä Mari (kuva Studio P.S.V.)

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään kurssilaisilla on valmiudet allasturvallisuusasiakirjojen laadintaan, omaan allasterapiatyöskentelyyn sekä omien taitojen harjoitteluun vedessä.

Työskentely

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtäviä (8 t) ja lähiopetusta (8 t). Lähiopetuspäivien aikana on teoriaa ja käytännön harjoittelua. Etätyöskentelyssä käytetään Moodle-alustaa.

Sisältö

Allasturvallisuus (8 t etätyöskentely + 8 t lähiopetus)

10.00–11.30 Allasterapian turvallisuus, kouluttaja Mari Halkola (teoria)

 • asiakasturvallisuus
 • turvallisuusasiakirjat
 • hygieniaturvallisuus
 • ennakkotehtävät

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–14.00 Allasterapian turvallisuus, kouluttaja Maarit Sihvonen (teoria)

 • Halliwick-filosofia ja -menetelmä
 • ennakkotehtävä

14.00–14.30 Kahvitauko ja siirtyminen altaalle

14.30–16.00 Allasturvallisuus, allasharjoittelu, kouluttajat Hannu Suorsa, Maarit Sihvonen, Mari Halkola (käytäntö)

 • altaasta pelastaminen ja pelastustaitojen harjoittelu
 • Halliwick-menetelmä

16.00–16.30 Siirtyminen luentotiloihin

16.30–18.00 Allasturvallisuus, kouluttaja Hannu Suorsa (teoria)

 • allasturvallisuus: ensiapu uimahallissa ja elvytys
 • palautekeskustelu

Huomioitavaa

Kelan  terapian  palvelukuvauksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat sekä yksilölliset lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiat osassa (voimassa 1.1.2019 alkaen) palveluntuottajan asiakasturvallisuuden laadunhallinnasta ja dokumentoinnista edellytetään, että
” Allastiloissa allasterapian aikana valvojana toimii uinninvalvoja tai terapiaa antava terapeutti. Valvojalta edellytetään, että hän on suorittanut vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n mukaisen Trimmi-kurssin tai vastaavan pituisen ja sisältöisen kurssin. Kurssi tulee käydä 4 vuoden välein.”

Kelalla on oikeus auditoida sopimukseen kuuluva kuntoutustoiminta, jossa tarkastetaan seuraavia laadun osa-alueita: laadunhallinta, henkilöstö, kuntoutustilat ja -laitteet, asiakasturvallisuus, asiakkaan oikeudet, kuntoutusprosessi (sisältö ja toteutus) sekä dokumentaatio. Auditointi varmentaa, että terapia toteutuu asiakaslähtöisesti ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Kelan  kuntoutuksen  palvelukuvauksen yleisessä osassa (voimassa 1.1.2019 alkaen) palveluntuottajan laadunhallinnasta ja dokumentoinnista edellytetään, että
”Palveluntuottaja kehittää omaa laadunhallintaansa kokonaisvaltaisesti ja ulottaa laadunhallinnan kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin.
Palveluntuottajan on kirjallisesti määriteltävä ja dokumentoitava keskeiset laatutavoitteet käsikirjaansa, joka sisältää jokaisen kuntoutuksen palvelukuvauksen terapiamuodon dokumentoinnin myös allasturvallisuuden työ- ja toimintaohjeet kirjattuna.”

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen, etätyöskentelyn ohjauksen, allasmaksut, sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen suoritustodistuksen

Ilmoittautuminen

28.6. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä (max. 12 osallistujaa) ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Kommentteja aikaisemmista kursseista: Mikä oli hyvää kurssilla?

 • Ei ollut liian kire. Hyvä kun oli kolme opettajaa varsinkin altaalla. Suorsan koulutus ja allaspuolen koulutus oli ammatillisesti laadukasta. Oman vastuun tiedostaminen allastyöskentelyssä.
 • Selkeät asiakokonaisuudet oleellisiin ajankohtaisiin asioihin. Teoriaosuus pysyi aikataulussa ja altaallekin jäi tarpeeksi aikaa. Hyvä kun pääsimme heti altaaseen - kylmä ei ehtinyt tulla allasnäytöille.
 • Tärkeää asiaa, selkeää kädestä pitäen -opetusta, positiivinen ilmapiiri.
 • Tärkeää asiaa tiiviissä paketissa
 • Kokonaisuutena hyvä, tykkäsin etenkin altaalla tehdyistä harjoitteista. Käytännönharjoitteiden osalta ohjaus selkeää ja ohjaajilla kannustava ote.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru