Allasturvallisuus ja Halliwick-menetelmä allasterapiassa 1 op - ota taidot haltuun! (lähikoulutus Ylivieska)

Nyt on oikea aika tulla suorittamaan allasturvallisuuskoulutus, koska Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimuskausi päättyy ja uusi kilpailutus tulee jo ensi keväänä, jolloin osaamispätevyydet tulee olla jo suoritettuina.

Laadunhallinta ja laadunarviointi kuuluvat kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin tavoitteena kokonaisvaltainen laadun jatkuva parantaminen. Varmista, että myös allasturvallisuutta koskevat laatudokumentoinnit ovat organisaatiossasi kunnossa.

Aika ja paikka

1. osio to 26.8.2021 klo 13.00–20.00
2. osio pe 27.8.2021 klo 9.00–15.00

Ylivieskan uimahalli, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat, jotka toteuttavat allasterapiaa tai toimivat kuntoutuksen esimiehinä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutussertifikaatin sekä raportin koulutuksen aikana tehdyistä huomioista ja suoritteista.

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, joilla on kiinnostusta kehittää omaa allasterapian osaamistaan Halliwick-menetelmää hyödyntäen.

Kouluttaja

Mari Halkola, Maarit Sihvonen ja Hannu Suorsa

Maarit ja Mari ovat fysioterapeutteja, joilla on pitkäaikainen kokemus eri tavoin vammaisten asiakkaitten allasterapiasta ja uinnin ohjauksesta. Lisäksi Maarit on olympiatason uimari ja SUH:n uimaopettajakouluttaja. Mari on MQ laatuasiantuntija ja auditoija. Hannu on opetusalan ammattilainen sekä SUH:n uimaopettaja – ja hengenpelastajakouluttaja.

 


Kouluttajat Maarit ja Hannu (kuva Sauli Pahkasalo) sekä Mari (kuva Studio P.S.V.)

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään kurssilaisilla on valmiudet allasturvallisuusasiakirjojen laadintaan, omaan allasterapiatyöskentelyyn sekä omien taitojen harjoitteluun vedessä.

Työskentely

Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä (14 t) ja lähiopetusta (14 t). Lähiopetuspäivien aikana on teoriaa ja käytännön harjoittelua. Etätyöskentelyssä käytetään Moodle-alustaa.

Sisältö

1. päivä : Allasturvallisuus (6 t etätyöskentely + 8 t lähiopetus)

13.00–14.30 Allasterapian turvallisuus, kouluttaja Mari Halkola (teoria)

 • asiakasturvallisuus
 • turvallisuusasiakirjat
 • hygieniaturvallisuus
 • ennakkotehtävät

14.30–14.45 Kahvitauko

14.45–16.15 Allasterapia ja GAS, kouluttaja Mari Halkola (käytäntö)

 • työpaja

16.15–16.30 Kahvitauko

16.30–18.00 Allasturvallisuus, kouluttaja Hannu Suorsa (teoria)

 • allasturvallisuus; ensiaputilanteet uimahallissa ja elvytys
 • ennakkotehtävät
 • palautekeskustelu

18.00–18.30 Siirtyminen allastiloihin

18.30–20.00 Allasturvallisuus, allasharjoittelu, kouluttaja Hannu Suorsa (käytäntö)

 • altaasta pelastaminen ja pelastustaitojen harjoittelu
 • pelastussuorite: pelastushyppy, uinti 25 m pelastusuintia, esineen sukellus 1,8–3,6 m, uhrin kuljettaminen renkaalla, uhrin nosto, hengityksen tarkastaminen ja kylkiasentoon laitto

2. päivä: Halliwick-menetelmä allasterapiassa (8 t etätyöskentely + 6 t lähiopetus)

9.00–10.30 Halliwick-menetelmä, kouluttaja Maarit Sihvonen (teoria)

 • Halliwickin filosofia ja menetelmä
 • ennakkotehtävät

10.30–11.00 Kahvitauko ja siirtyminen allastiloihin

11.00–12.30 Halliwick-menetelmä ja 10 kohtaa, allasharjoittelu, kouluttaja Maarit Sihvonen (käytäntö)

12.30–13.30 Lounastauko ja siirtyminen luentotiloihin

13.30–15.00 Allasterapiasuunnitelma, kouluttajat Maarit Sihvonen ja Mari Halkola (teoria)

 • Halliwick-menetelmää hyödyntäen

Kurssin päätös

Huomioitavaa

Kelan  terapian  palvelukuvauksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat sekä yksilölliset lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiat osassa (voimassa 1.1.2019 alkaen) palveluntuottajan asiakasturvallisuuden laadunhallinnasta ja dokumentoinnista edellytetään, että
” Allastiloissa allasterapian aikana valvojana toimii uinninvalvoja tai terapiaa antava terapeutti. Valvojalta edellytetään, että hän on suorittanut vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n mukaisen Trimmi-kurssin tai vastaavan pituisen ja sisältöisen kurssin. Kurssi tulee käydä 4 vuoden välein.”

Kelalla on oikeus auditoida sopimukseen kuuluva kuntoutustoiminta, jossa tarkastetaan seuraavia laadun osa-alueita: laadunhallinta, henkilöstö, kuntoutustilat ja -laitteet, asiakasturvallisuus, asiakkaan oikeudet, kuntoutusprosessi (sisältö ja toteutus) sekä dokumentaatio. Auditointi varmentaa, että terapia toteutuu asiakaslähtöisesti ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Kelan  kuntoutuksen  palvelukuvauksen yleisessä osassa (voimassa 1.1.2019 alkaen) palveluntuottajan laadunhallinnasta ja dokumentoinnista edellytetään, että
”Palveluntuottaja kehittää omaa laadunhallintaansa kokonaisvaltaisesti ja ulottaa laadunhallinnan kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin.
Palveluntuottajan on kirjallisesti määriteltävä ja dokumentoitava keskeiset laatutavoitteet käsikirjaansa, joka sisältää jokaisen kuntoutuksen palvelukuvauksen terapiamuodon dokumentoinnin myös allasturvallisuuden työ- ja toimintaohjeet kirjattuna.”

Hinta

490 € sisältäen koulutuksen, etätyöskentelyn ohjauksen, allasmaksut, sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen suoritustodistuksen

Ilmoittautuminen

9.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä (max. 12) ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Minna Saharinen
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931

Kommentteja aikaisemmista kursseista: Mikä oli hyvää kurssilla?

 • Ei ollut liian kire. Hyvä kun oli kolme opettajaa varsinkin altaalla. Suorsan koulutus ja allaspuolen koulutus oli ammatillisesti laadukasta. Oman vastuun tiedostaminen allastyöskentelyssä.
 • Selkeät asiakokonaisuudet oleellisiin ajankohtaisiin asioihin. Teoriaosuus pysyi aikataulussa ja altaallekin jäi tarpeeksi aikaa. Hyvä kun pääsimme heti altaaseen - kylmä ei ehtinyt tulla allasnäytöille.
 • Tärkeää asiaa, selkeää kädestä pitäen -opetusta, positiivinen ilmapiiri.
 • Tärkeää asiaa tiiviissä paketissa
 • Kokonaisuutena hyvä, tykkäsin etenkin altaalla tehdyistä harjoitteista. Käytännönharjoitteiden osalta ohjaus selkeää ja ohjaajilla kannustava ote.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru