Allasturvallisuus ja Halliwick-menetelmä allasterapiassa 1 op

Aika ja paikka

1. osio to 10.12.2020 klo 9.00–17.00
2. osio to 17.12.2020 klo 9.00–15.00

Ajankohta siirtyy ensi vuoteen, uusi aika tarkennetaan myöhemmin!

Raatin liikuntakeskus, 2. kerroksen kokoushuone ja uimahalli, Raatintie 2, Oulu

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat, jotka toteuttavat allasterapiaa tai toimivat kuntoutuksen esimiehinä

Kouluttaja

Mari Halkola, Maarit Sihvonen ja Hannu Suorsa

Maarit ja Mari ovat fysioterapeutteja, joilla on pitkäaikainen kokemus eri tavoin vammaisten asiakkaitten allasterapiasta ja uinnin ohjauksesta. Lisäksi Maarit on olympiatason uimari ja SUH:n uimaopettajakouluttaja. Mari on MQ laatuasiantuntija ja auditoija. Hannu on opetusalan ammattilainen sekä SUH:n uimaopettaja – ja hengenpelastajakouluttaja.

 


Kouluttajat Maarit ja Hannu (kuva Sauli Pahkasalo) sekä Mari

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään kurssilaisilla on valmiudet allasturvallisuusasiakirjojen laadintaan, omaan allasterapiatyöskentelyyn sekä omien taitojen harjoitteluun vedessä.

Työskentely

Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä (14 t) ja lähiopetusta (14 t). Lähiopetuspäivien aikana on teoriaa ja käytännön harjoittelua. Etätyöskentelyssä käytetään Moodle-alustaa.

Sisältö

1. päivä : Allasturvallisuus (6 t etätyöskentely + 8 t lähiopetus)

9.00–10.30 Allasterapian turvallisuus, kouluttaja Mari Halkola (teoria)

 • asiakasturvallisuus
 • turvallisuusasiakirjat
 • hygieniaturvallisuus
 • ennakkotehtävät

10.30–10.45 Kahvitauko

10.45–12.15 Allasterapia ja GAS, kouluttaja Mari Halkola (käytäntö)

 • työpaja

12.15–13.15 Lounas

13.15–14.00 Allasturvallisuus, kouluttaja Hannu Suorsa (teoria)

 • allasturvallisuus; ensiaputilanteet uimahallissa ja elvytys
 • ennakkotehtävät

14.00–14.30 Kahvitauko ja siirtyminen allastiloihin

14.30–16.00 Allasturvallisuus, kouluttaja Hannu Suorsa (käytäntö)

 • altaasta pelastaminen ja pelastustaitojen harjoittelu
 • pelastussuorite: pelastushyppy, uinti 25 m pelastusuintia, esineen sukellus 1,8–3,6 m, uhrin kuljettaminen renkaalla, uhrin nosto, hengityksen tarkastaminen ja kylkiasentoon laitto

16.00–16.15 Tauko

16.15–17.00 Heittovälineet ja irrottautuminen sekä palautekeskustelu, kouluttaja Hannu Suorsa (käytäntö)

2. päivä: Halliwick-menetelmä allasterapiassa
(8 t etätyöskentely + 6 t lähiopetus)

9.00–10.30 Halliwick-menetelmä, kouluttaja Maarit Sihvonen (teoria)

 • Halliwickin filosofia ja menetelmä
 • ennakkotehtävät

10.30–11.00 Kahvitauko ja siirtyminen allastiloihin

11.00–12.30 Halliwick-menetelmä ja 10 kohtaa, allasharjoittelu, kouluttaja Maarit Sihvonen (käytäntö)

12.30–13.30 Lounas

13.30–15.00 Allasterapiansuunnitelman jaksosuunnittelu, kouluttajat Maarit Sihvonen ja Mari Halkola (teoria)

 • Halliwick-menetelmää hyödyntäen

Kurssin päätös

Hinta

490 € sisältäen koulutuksen, etätyöskenetelyn ohjauksen, allasmaksut, sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen suoritustodistuksen

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä tarkennetaan myöhemmin

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Kommentteja aikaisemmista kursseista: Mikä oli hyvää kurssilla?

 • Ei ollut liian kire. Hyvä kun oli kolme opettajaa varsinkin altaalla. Suorsan koulutus ja allaspuolen koulutus oli ammatillisesti laadukasta. Oman vastuun tiedostaminen allastyöskentelyssä.
 • Selkeät asiakokonaisuudet oleellisiin ajankohtaisiin asioihin. Teoriaosuus pysyi aikataulussa ja altaallekin jäi tarpeeksi aikaa. Hyvä kun pääsimme heti altaaseen - kylmä ei ehtinyt tulla allasnäytöille.
 • Tärkeää asiaa, selkeää kädestä pitäen -opetusta, positiivinen ilmapiiri.
 • Tärkeää asiaa tiiviissä paketissa
 • Kokonaisuutena hyvä, tykkäsin etenkin altaalla tehdyistä harjoitteista. Käytännönharjoitteiden osalta ohjaus selkeää ja ohjaajilla kannustava ote.