Alppihiihdon opettaja 2 -kurssi Rukalla keväällä 2023 / Alpine ski instructor 2 -course at Ruka in Spring 2023

18.03.2023–24.03.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

Lauantai 18.3. - perjantai 24.3.2019, Ruka, Kuusamo. Klo-ajat tarkentuvat myöhemmin.

Time and place

Saturday 18.3. – Friday 24.3.2023, Ruka, Kuusamo. Detailed agenda will be delivered later.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu hiihdonohjaajille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Opettajakurssille pääsy edellyttää, että kurssilainen on suorittanut hyväksytysti:
- SHOry:n alppihiihdon ohjaajakurssin (I-kurssi) tai SHKY:n alppihiihdon ohjaajakurssin (Opettaja 1-kurssi)
- SPR:n EA ykkösen (tai SHOry:n rinne-ensiapukurssin)
- 25 tunnin opetusharjoittelun (20 tuntia, jos ohjaajakurssi käyty v. 2012 tai aiemmin)


Target group

Course is targeted at instructors who want to deepen their level of expertise. The pre-requisites for the participants are the following:
- FNASI ski instructor Level 1 course or FSAA ski instructor Level 1 course
- First aid course with Finnish Red Cross (first aid 1 or slope first aid with FNASI)
- 25 hours of work practice (20 hours if Level 1 course was done in 2012 or earlier)

Kouluttaja

Instructor: Seppo Keränen

Tavoitteet

Alppihiihdon opettajakurssi (II-kurssi) keskittyy syventämään kurssilaisen opetus- ja hiihtotaitoja erilaisissa olosuhteissa. Kurssi pohjautuu vahvaan vuorovaikutteisuuteen kurssilaisten ja kouluttajan välillä. Kurssilla pyritään hyödyntämään osallistujien aiempia opetuskokemuksia.
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää alppihiihdon ohjaajakurssin yhteistyössä Kuusamo-opiston, Suomen hiihdonopettajat ry:n (SHOry) ja Rukan hiihtokoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa. Koulutus on toinen osa kansainvälistä ISIA-standardit täyttävää hiihdonopettajan koulutusjärjestelmää. Kts. lisätiedot Koulutusjärjestelmä - Suomen Hiihdonopettajat ry.

Goals

Ski instructor Level 2 course focuses on deepening the skiing and teaching skills and knowledge of the participants in various circumstances. Course is based on strong interaction between the trainer and the participants. The aim is to utilize the teaching experience of the participants.
Summer University of Northern Ostrobothnia arranges this course in cooperation with Kuusamo- opisto, Finnish National Association of Ski Instructors (FNASI) and Ruka Ski School (RHK ry). This course is the second part of the training program that fulfils the international ISIA standards. Please see ISIA-Conform Snowsport Instructor Training System.

 

Sisältö

* Monipuoliset perustaidot (mm. freestyle, ratalasku)
* Opettaminen, ongelmanratkaisu
* Rinnetoimintaympäristön monipuolinen hyödyntäminen
* Opetusharjoitukset (arvioitava)
* Itsensä kehittäminen
* Maastohiihto alppilajien taitopohjan kehittäjänä
* Taito- ja teoriatestit
Kurssin lähijakso on seitsemän päivän mittainen ja se sisältää teorialuentoja ja harjoituksia. Kurssin suorittaminen edellyttää kokopäiväistä (aamusta iltaan) osallistumista. Osallistujille lähetetään tarkempi päiväkohtainen ohjelma ennen kurssin aloitusta. Lähijakson lisäksi kurssiin kuuluu etäopintoina tehtävät orientaatiojakso (8h) ennen kurssia ja loppureflektio (4h).
Lisätietoja kurssiohjelmasta: koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, puh. 0400 175 657 tai hanne.palosaari@kuusamo.fi


Content

* Versatile basic skills (including freestyle, racing)
* Teaching, problem resolution
* Diverse utilization of slope environment
* Teaching exercises (evaluated)
* Development of own skills
* Cross-country as tool to develop alpine skills
* Skiing and theory tests
Course duration on snow is seven days and the course contains both theory lessons and practical lessons. Participation requires full time attention (morning to evening). Participants will receive a detailed agenda before the course begins. Besides on-snow studies, the course contains online orientation period (8hrs) before the course and final reflection (4hrs) after the course.
More details on the course: training planner Hanne Palosaari, mobile +358 40 0175 657 or email hanne.palosaari@kuusamo.fi

Huomioitavaa

Kurssin kielenä on englanti, mikäli kurssilla on osallistujia ulkomailta.
Kurssilla tarvittavat varusteet:
* alppihiihtovarusteet
* suksenhuoltovälineet
* 1. kurssin materiaali ja opintokirja
* muistiinpanovälineet
Mikäli haluat antaa yhteystietosi muille kurssilaisille kimppakyydeistä sopimiseksi, ilmoita siitä ilmoittautumislomakkeella kohdassa: Lisätietoja.

Note

Course language is English if there are foreign participants
Equipment needed at course:
* Alpine skiing equipment (slope style skis, alpine boots, poles, helmet)

* Ski service equipment
* Level 1 course materials and study book
* Pen and paper for notes
In case you wish to submit your contact details for the other course participants for carpool, please tell us so in the Other information field.

Hinta

500 € sisältäen opetuksen ja mahdollisen kurssimateriaalin.

Lisäksi opiskelijan omien tarpeiden mukaan seuraavat omakustanteiset palvelut:

Hissiliput: Hinta ilm. myöhemmin

Lounas: Lounaslippujen hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Majoitus Rukalla Majoittuminen on mahdollista Rukan Hiihtokoulun Susu- majoituspaikassa 14 €/yö. Majoitusvaraukset osoitteesta rhk@hiihtokouluruka.fi.

Ensijaisesti suosittelemme majoitusta Rukalta pitkien kurssipäivien vuoksi. Kuusamon keskustassa on lisäksi tarjolla mm. hostellitasoista majoitusta Kuusamo-opistolla, tiedustelut ja varaukset: opisto@kuusamo.fi tai 050 444 1157.

Osallistujat vastaavat itse vakuutuksista.

Price

500 € including the training and possible course material; minimum participant count is 8.

Lift ticket: Price will be informed later

Lunch or other meals are not included in the price.

Accommodation at Ruka in the ski school hut Susu (Hiihtokouluntie 2, walking distance from the slopes) is available at 14 euros per night. Susu has sauna, cooking and laundry facilities. Guests have to bring their own linen and towel. If you wish to stay at Susu, please contact rhk@hiihtokouluruka.fi.

We recommend staying at Ruka due to long course days. We can also offer hostel accommodation in the center of Kuusamo at Kuusamo opisto. More details and bookings: opisto@kuusamo.fi or +358 50 444 1157.

Participants are responsible for their insurance coverage.

Ilmoittaudu

2.3.2023 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse kesayo@kuusamo.fi. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun saakka, mikäli kurssilla on vielä tilaa.

Maksimiosallistujamäärä on 10 henkilöä.

Ilmoittautuneille lähetetään kurssiohjelma ja lasku kurssimaksusta kurssin toteutumisen vahvistuttua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Registration dead-line and details

By 2.3.2023 with the registration link below. Seats will be filled in registration order.
Maximum participant count is 10 people.
After the registration the participant will receive the course agenda and invoice on the course fee once the course has been confirmed.
Registration is binding. Cancellation is possible until the registration dead-line. After this dead-line the cancellation will be charged at 50% of the course fee. If cancellation is not done but the registered participant does not show up, the course fee will be charged in full.