Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin

16.11.2023–17.11.2023 Oulu

SeMoCo-peruskurssi

Aika

16.–17.11.2023

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Ilmoittautuminen

30.10. mennessä

Hinta

290 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

16.–17.11.2023, to klo 9.30–16.00 ja pe klo 9.00–15.30 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, lasten vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Erja Hokkanen
Kouluttaja on erityispedagogiikkaan, optometriaan ja kuntoutukseen perehtynyt erityisnuoren äiti. Hän on konsultoinut perheitä ja ammattilaisia käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvissä haasteissa niin Suomessa kuin useissa Euroopan maissa. Hän on jo kolmenkymmenen vuoden ajan opastanut mm kouluja, päiväkoteja ja vanhempia arjen haasteissa ja SeMoCo-harjoituksien toteutuksessa. Erja on pitänyt laajoja koulutuksia on kuntien varhaiskasvatuksen väelle sekä opetustoimen henkilökunnalle.

 

Marjaana Heinonen
Kouluttaja on aistiherkän nuoren äiti, jolla on kokemusta erityisperheiden ja ammattilaisten kanssa työskentelystä reilun kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on perehtynyt mm. ravintoterapiaan ja erityispedagogiikkaan ja toiminut kehitysvammasten henkilökohtaisena avustajana. Marjaana on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana useamman vuoden ajan ja osallistuu yhdistyksen toimintaan konsultoimalla perheitä, opastamalla SeMoCo-harjoitusten tekoa sekä kouluttamalla. Hän vastaa myös luentojen teknisestä toteuttamisesta.

Marjaana Heinonen

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tämä aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla mm. ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, keskittymiskyvyn puute ja epänormaali kipukynnys.
Luennolla paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka.
Osallistujille neuvotaan, miten käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka jälkeen tutustutaan SeMoCo (senso-motoris-kognitiivisiin) -harjoituksiin, joiden avulla pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla muokataan hermoston rakennetta ja toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet koetaan vähemmän uhkaavina ja häiritsevinä, yksilön toimintakyky ja keskittyminen paranevat ja uusien asioiden oppiminen helpottuu.

Koulutuksen käytännönläheisyyttä on kehuttu, koska se antaa työkaluja arjen sujuvoittamiseksi.

Koulutukseen tulijoille lähetetään ennakkotehtävä

Sisältö 1. päivä

Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: kommunikointi, hyvinvointi ja tukiverkosto  
Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: ympärisö ja sensomotoriikka  
Aistipoikkeamien ilmenemismuodot ja arviointi
Motoriikan kehitys ja arviointi
Toiminnallinen näkö

Sisältö 2. päivä

Käyttäytymisen arviointi
Harjoitusohjelman toteuttaminen arjessa
SeMoCo-harjoituksien esittely

  • kuulo-, tasapaino-, näkö-, tunto-, haju- ja makuharjoitukset
  • motoriset ja kognitiiviset harjoitukset

SeMoCo harjoitusohjelman läpikäynti ja käytännön harjoitukset
Käytännön työkaluja arjen haasteisiin

Koulutus liittyy Kehitysvammaliiton v. 2009 julkaisemaan kirjaan: Szegda, D & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöihin.

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittaudu

30.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (19.12.22) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201