Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin

SeMoCo-peruskurssi

Aika ja paikka

5.–6.10.2020 (ajankohta muuttunut!), ma klo 9.30–16.00 ja ti 9.00–15.30 Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, lasten vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Donald Szegda
Kouluttaja on toiminut konsulttina USA:ssa ja monissa Euroopan maissa sekä mm. erityiskoulun rehtorina. Uransa aikana hän on kohdannut lukuisia käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Nykyinen työ on aikuisten kehitysvammaisten parissa, ks www.communityinteractions.org.

Erja Hokkanen
Kouluttaja on erityispedagogiikkaan, optometriaan ja kuntoutukseen perehtynyt erityisnuoren äiti, joka on opastanut mm kouluja, päiväkoteja ja vanhempia arjen haasteissa ja SeMoCo-harjoituksien toteutuksessa.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tämä aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla mm. ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, keskittymiskyvyn puute ja epänormaali kipukynnys.
Luennolla paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka.
Osallistujille neuvotaan, miten käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka jälkeen tutustutaan SeMoCo (senso-motoris-kognitiivisiin) -harjoituksiin, joiden avulla pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla muokataan hermoston rakennetta ja toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet koetaan vähemmän uhkaavina ja häiritsevinä, yksilön toimintakyky ja keskittyminen paranevat ja uusien asioiden oppiminen helpottuu.

Koulutuksen käytännönläheisyyttä on kehuttu, koska se antaa työkaluja arjen sujuvoittamiseksi.

Sisältö 1. päivä

Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: kommunikointi, hyvinvointi ja tukiverkosto  
Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: ympärisö ja sensomotoriikka  
Aistipoikkeamien ilmenemismuodot ja arviointi
Motoriikan kehitys ja arviointi
Käyttäytymisen arviointi

Sisältö 2. päivä

Harjoitusohjelman toteuttaminen arjessa
SeMoCo-harjoituksien esittely

  • kuulo-, tasapaino-, näkö-, tunto-, haju- ja makuharjoitukset
  • motoriset ja kognitiiviset harjoitukset

Tapauskertomuksia                                                                  
Käytännön työkaluja arjen haasteisiin

 

Huomioitavaa

Koulutus liittyy Kehitysvammaliiton v. 2009 julkaisemaan kirjaan: Szegda, D & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Koulutus pidetään osittain englanninkielellä kielellä ja tulkataan suomeksi.

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201