Arabian peruskurssi, osa I, 5 op (OY) - ay905060Y

Aika ja paikka

Lähiopetus 60 t jakautuu syksylle 2021 ja keväälle 2022.
Syksy 2021: ma 1.11.-13.12.21 (ei 6.12.21) klo 17.00-20.00 (18 t)
Kevät 2022: ma 10.1.-11.4.22 (ei 7.3.22) klo 17.00-20.00 (42 t)

Etäopetuksena, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Kouluttaja

Farid Bezzi

Tavoitteet

Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä. Opintojaksolla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista. Lisäksi luetaan ja käännetään tekstejä suomen kielestä arabian kielelle ja toisinpäin. Opettaja tukee ja ohjaa opiskelijoita.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeita sekä harjoitellaan kuuntelua ja lukemista. Opetellaan aakkoset sekä arkipäiväisissä tilanteissa käytettäviä sanoja ja fraaseja, kuten tervehtiminen, esittäytyminen, harrastuksista kertominen, säästä ja ruoasta puhuminen.Tutustutaan arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin. Kurssilla opiskellaan arabian kielen merkkien kirjoittamista ja rakenteita sekä kehitetään keskustelutaitoja. Kurssilla keskitytään lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja kielioppiin. Lisäksi luennoilla opettaja kertoo mm. arabikeväästä, arabimaailman koulutussysteemista, erilaisista tapa- ja heimokulttuureista sekä uskonnoista historiallisesti, maantieteellisestä ja geopoliittisesti.

Edeltävät opinnot

Ei edellytä aiempia opintoja

Suoritustapa

60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ti 3.5.22
1. uusinta ti 17.5.22
2. uusinta ti 31.5.22

Opettaja ilmoittaa tarkemman tenttitavan kurssilla.

Kirjallisuus

1. Arabiaa aikuisille (Arabic for Adults), by Faruk Abu-Chacra, Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007.
2. Arabian kielikurssi, Peruskurssi. Kuuntele-Matki-Opi, Suomi-arabia. Opi uuden kielen alkeet. CD, kielioppi, harjoitusvihko.

Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän harjoitusoppikirjoja ja runsaasti opettajan omaa oppimateriaalia, monipuolisia monisteita. Katsotaan myös yhdessä erilaisia videoita.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen 21.10.21 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru