Arabian kielen peruskurssi - osa I, 5 op (OY) - AY905060Y

09.01.2023–26.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kontaktiopetus 60 t etäopetuksena - Uusi aikataulu

Ma 9.1.-22.5.23 (ei 6.3., 10.4., 1.5.23) klo 17.00-20.00
Lisäksi:
- vk 15: ti 11.4.23 klo 17.00-20.00
- vk 18: ti 2.5.23 klo 17.00-20.00
- sovitaan erikseen 3 oppituntia

Kohderyhmä

Arabian kielen opiskelusta kiinnostuneet. Arabian alkeiskurssi 1 ei edellytä aikaisempia arabian opintoja.

Kouluttaja

FM Farid Bezzi

Tavoitteet

Arabian kielen opiskelu sisältää monipuolisesti teoriaa ja harjoituksia oppitunneilla ja kotona. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arabiaksi rutiininomaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita arabiankielisistä maista, niiden elämäntavoista ja erilaisista tapakulttuureista monipuolisesti, koska arabiaa puhutaan 23 maassa 1. tai 2. äidinkielenä.

Kurssin päätavoitteena on, että opiskelija osaa kirjoittaa sujuvasti arabian kielen sanoja ja lyhyitä lauseita sekä ymmärtää ja pystyy tuottamaan tavallisia ilmaisuja, helppoja dialogeja ja muuta rutiininomaista suullista ja kirjallista viestintää.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet, kieliopin perusrakenteet ja keskeinen perussanasto. Kurssi sisältää aakkosten opettelua, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoituksia, keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä jokapäiväisissä puhetilanteissa tarvittavia sanoja ja perusfraaseja.

Käsiteltäviä kielenkäyttötilanteita ovat esimerkiksi tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen sekä harrastuksista, säästä ja ruoasta keskusteleminen. Lisäksi kurssilla käännetään soveltuvia tekstejä suomesta arabiaan ja arabiasta suomeen sekä opiskellaan sanastoa liittyen mm. terveyteen, työelämään, perheeseen, ruokiin ja hyödyllisiin perusdialogeihin.

Kurssilla tutustutaan mm. arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin. Lisäksi aihepiireihin kuuluvat esimerkiksi arabialaisuus ja arabiliitto, arabikevät, panarabismi, naisten asema, turismi arabimaissa, arabimaailman koulutussysteemi, erilaiset tapa- ja heimokulttuurit, monoteistiset uskonnot historiallisesti ja maantieteellisesti sekä nykypäivän geopoliittiset tilanteet.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Toteutustavat
Opetustunnit 3 x 45 min./viikko (yht. 60 t). Säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja itsenäinen työskentely (75 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Ma 29.5.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 12.6.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.6.23 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali
1. Faruk Abu-Chacra: Arabiaa aikuisille (Arabic for adults), Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007 tai sama oppikirja uutena versiona / 2018.
2. Helena Hallenberg: Arabiaa Vasta-alkajille, Mäntän Kirjapaino Oy 1984 (tehtävä- ja harjoituskirja).

Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän oppikirjoja, erilaisia videoita, joissa on runsaasti keskusteluaiheita, ja opettajan oman oppimateriaalin monipuolisia monisteita. Kurssilla on käytössä myös monipuolisesti digitaalista lisämateriaalia.

Huomioitavaa

25.10.22: Kurssin uusi aikataulu

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

20.12.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203