Arabian kielen peruskurssi - osa II, 5 op (OY) - ay905061Y

Aika ja paikka

Lähiopetus 60 t jakautuu syksylle 2021 ja keväälle 2022.
Syksy 2022: ti 1.11.-13.12.22 (ei 6.12.22) klo 17.00-20.00 (18 t)
Kevät 2023: ti 10.1.-25.4.23 (ei 7.3. eikä 11.4.23) klo 17.00-20.00 (42 t)

Etäopetuksena, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Arabian peruskurssi I tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

FM Farid Bezzi

Tavoitteet

Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä. Harjoitellaan käännöstekstejä suomesta arabiaksi ja arabiasta suomeksi. Opettaja tukee ja ohjaa opiskelijoita.

Sisältö

Kurssilla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet sekä harjoitellaan kuuntelua ja lukemista. Myös arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin tutustutaan. Kurssilla opiskellaan arabian kielen merkkien kirjoittamista ja rakenteita sekä kehitetään edelleen keskustelutaitoja. Kurssilla keskitytään myös lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja kielioppiin. Opetellaan arkipäivisissä tilanteissa käytettäviä sanoja ja fraaseja, kuten tervehtiminen, esittäytyminen, harrastuksista kertominen, säästä ja ruoasta puhuminen. Tutustutaan arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin. Lisäksi luennoilla opettaja kertoo mm. arabikeväästä, arabimaailman koulutussysteemista, erilaisista tapa- ja heimokulttuureista sekä uskonnoista historiallisesti, maantieteellisestä ja geopoliittisesti.

Taitotaso

A1 - A2

Suoritustapa

60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseeen ja kirjallinen loppukuulustelu.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ti 9.5.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ti16.5.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ti 23.5.23 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

1. Elementary Standart Arabic, EMSA, (Cambridge University Press).
2. Arabiaa aikuisille (Arabic for Adults), by Faruk Abu-Chacra, Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007.
3. Arabic Around the World, Grammar and Exercises, by Faruk Abu-Chacra, Ammatour-Press, Helsinki 2005.

Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän harjoitusoppikirjoja ja runsaasti opettajan omaa oppimateriaalia, monipuolisia monisteita. Katsotaan myös yhdessä erilaisia videoita.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

20.10.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru