Arabian kielen peruskurssi - osa II, 5 op (OY) - AY905061Y

01.11.2022-23.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kontaktiopetus 60 t jakautuu syksylle 2022 ja keväälle 2023.
Syksy 2022: ti 1.11.-13.12.22 (ei 6.12.22) klo 17.00-20.00 (18 t)
Kevät 2023: ti 10.1.-25.4.23 (ei 7.3. eikä 11.4.23) klo 17.00-20.00 (42 t)

Etäopetuksena, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Arabian peruskurssi I tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

FM Farid Bezzi

Tavoitteet

Arabian kielen opiskelu sisältää monipuolisesti teoriaa ja kotiharjoituksia. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee arabian kielen ääntämisjärjestelmän, osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa sekä lukea ja kirjoittaa arabian kielen merkkejä. Arabiaa puhutaan 23 maassa 1. tai 2. äidinkielenä ja kurssilla tutustutaan monipuolisesti arabiankielisiin maihin, niiden elämäntapoihin ja erilaisiin tapakulttuureihin.

Sisältö

Käsiteltäviä kielenkäyttötilanteita ovat esimerkiksi kuten tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen sekä harrastuksista, säästä ja ruoasta keskusteleminen. Lisäksi kurssilla käännetään myös soveltuvia tekstejä suomesta arabiaan ja arabiasta suomeen sekä opiskellaan sanastoa mm. terveyteen, työelämään, perheeseen, ruokiin ja hyödyllisiin perusdialogeihin liittyen.

Kurssilla jatketaan arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin tutustumista. Lisäksi aihepiireihin kuuluvat mm. arabialaisuus ja arabiliitto, arabikevät, panarabismi, naisten asema, turismi arabimaissa, arabimaailman koulutussysteemi, erilaiset tapa- ja heimokulttuurit, monoteistiset uskonnot historiallisesti ja maantieteellisesti sekä nykypäivän geopoliittiset tilanteet.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2.

Suoritustapa
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Toteutustavat
Opetustunnit 3 x 45 min./viikko (yht. 60 t). Säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen ja itsenäinen työskentely (75 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Ti 9.5.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ti16.5.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ti 23.5.23 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali
Opettaja tiedottaa oppikirjoista kurssin alkaessa.
Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän oppikirjoja, erilaisia videoita, joissa on runsaasti keskusteluaiheita, ja opettajan oman oppimateriaalin monipuolisia monisteita. Kurssilla on käytössä myös monipuolisesti digitaalista lisämateriaalia.

Huomioitavaa

Päivitys 21.9.22: Ilmoittautumista on jouduttu aikaistamaan ja sen päättymispäivä on nyt 11.10.22.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

11.10.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203