Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op (OY) - ay700628P

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 13.10.21 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä tuntee keskeisiä moraali- ja yhteiskuntateorioita.

Sisältö

Arvot, moraali- ja yhteiskuntafilosofia

Verkkotentti tai essee
Ma 8.11.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 28.2.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 29.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

Toinen seuraavista:
- Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo 2005. Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus. TAI
- Suikkanen, Jussi 2014. This is Ethics. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. (sivut 1-194.)

JA

Yksi seuraavista:  
- Räikkä, Juha (toim.) 2010. Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress. TAI
- Swift, Jonathan. 2019. Political Philosophy. A Beginner’s Guide to Students and Politicians. 4th edition. Cambridge: Polity. TAI
- Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik. 2019. Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru