Arvovirran kuvaaminen ja kehittäminen (etäkoulutus)

Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.

Aika ja paikka

Ke 5.5.2021 klo 9.00–15.30 verkossa

Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Tietotyötä, tuotekehitystä, markkinointia, myyntiä ja erilaisia sopimuksia tekevät, tapahtumien järjestäjät, ohjelmistoprojektien projektipäälliköt, toimittaja-auditointien hallinnoijat, oman työnsä kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja

DI Jussi Moisio, Quality for Results Oy
Kouluttaja on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, Lean-menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana.

Tavoitteet

 • Opit arvovirtakuvauksen nykytilan ja tulevaisuustilan perussymbolit ja niiden käytön perusteet harjoittelemalla itsellesi tutun prosessin avulla
 • Saat hyödyllisiä apulistoja seikoista, joita on syytä huomioida niin nykytilan kuin tulevaisuuden tilan kuvaamisessa
 • Saat "sudenpentujen niksilistan" arvovirtakuvauksen tyypillisiä ongelmatilanteita varten
 • Saat perehdytyksen Leanin perustekniikoihin, joilla prosessia voidaan parantaa
 • Perehdyt tyypilliseen Lean-arvovirran kehittämissuunnitelmapohjaan, johon parannustoimenpiteet kirjataan

Sisältö

Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat. Arvovirran kuvauksilla pyritään ennen kaikkea läpimenoajan lyhentämiseen, virtauksen nopeuttamiseen ja erityyppisten hukkien eliminointiin.

Arvovirtakuvaus tuo kokeneelle prosessien mallintajalle uusien kuvaussymbolien oppimista, prosessin lattiatason tietojen keräämistä (”Gemba-kävelyt”) ja luovaa prosessien parannusideointia Lean menetelmien pohjalta. Arvovirtakuvauksia hyödynnetään kehityskohteiden priorisointiin, ongelmien tunnistamiseen ja tavoitetilan suunnitteluun.

 • Mitä ovat Lean-periaatteet
 • Arvovirtakuvauksen rooli Lean-menetelmien perheessä
 • Arvovirtakuvauksen perusteet ja nykytilan kuvaamisharjoitus (asiakastarve, tietovirrat, työvaiheet, aika-akseli, tietolaatikko esimerkkikuvauksia)
 • Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
 • Nykytilakuvauksen analysointi
 • Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
 • Tulevaisuuden tilan kuvaaminen (tavoitetilan vaatimukset, lean ideoita tavoitetilan saavuttamiseksi, tavoitetilan mallintaminen, parannuskohteiden tunnistaminen, parannuskohteiden toteuttaminen ml. esimerkkejä tavoitetilasta
 • Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen
 • Miten jatkaa tästä

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta ennen osallistujille lähetetään ennakkotehtävä, jota käsitellään koulutuksessa. Koulutuspäivän aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia omaan prosessiin kohdistuvia harjoitteita.
Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten arvovirtakuvaushankkeiden toteuttamiseksi.

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

19.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru