Asiakastietolain uudistuksen vaikutukset terveydenhuollossa

09.11.2023 Verkossa

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli asiakastietolaki tulee voimaan 1.1.2024. Uudistuneen lain tavoitteena on yhdenmukaistaa asiakastietojen käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä ja toteuttaessa. Uusi sääntely tuo mukanaan isoja muutoksia terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen. Koulutuksessa käymme läpi uuden asiakastietolain sääntelyä ja lakimuutoksen keskeisiä vaikutuksia asiakastietojen käsittelyyn terveydenhuollossa. Koulutuksessa käydään läpi sitä, mihin tietoon voi olla käyttöoikeus, miten tietoja käsitellään Kanta-palveluissa, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa eri tahojen välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa. Uuden lain kanssa on myös sovellettava tietosuoja-asetusta ja julkisuuslakia.

Aika

9.11.2023 klo 12–16

Paikka

Verkko

Kenelle

Asiakastietolaista kiinnostuneet asiantuntijat

Ilmoittautuminen

16.10. mennessä

Hinta

140 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

To 9.11.2023 klo 12–16 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu uudesta asiakastietolaista kiinnostuneille alan asiantuntijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön erikoistunut juristi OTM, LLM Assi Uuskallio

Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat sote-palveluiden ohella perus- ja ihmisoikeuskysymykset sekä  tietojenvaihtoon ja salassapitoon liittyvä juridiikka.

Sisältö

Uuden asiakastietolain keskeiset muutokset

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä muuttuu?
 • Keskeiset käsitteet
 • Terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito

Asiakasasiakirjojen käsittely ja kirjaaminen

 • Yleiset periaatteet
 • Tietojen käsittely hyvinvointialueen rekisterissä ja käyttöoikeus tietoon
 • Asiakastietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
 • Potilasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset
 • Monialainen kirjaaminen

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen

 • Tietojen käsitteleminen ja luovuttaminen Kanta-palveluissa
 • Toisen puolesta asiointi ja asiakastietojen luovuttaminen lailliselle edustajalle
 • Tiedonsaantioikeus ja asiakastietojen luovuttaminen terveydenhuollossa
 • Luovutuslupa ja kielto

Hinta

140 €

Ilmoittaudu

16.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tutustu myös

Asiakastietolain uudistuksen vaikutukset sosiaalihuollossa 7.11.23
Jos osallistut molempiin asiakastietolakikoulutuksiin, yhteishinta on 240 €