Asiakastietolain uudistus (etäkoulutus)

Asiakaslaki luo edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen, eli Kanta-palvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa sekä asiakastiedon joustavalle käsittelylle sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laki koskettaa tasapuolisesti niin yksityisiä kuin julkisiakin palveluntuottajia ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki palveluntuottajat tallentavat ja etsivät asiakkaistaan tietoja Kanta-palvelusta oman asiakas- tai potilastietojärjestelmän kautta tulevaisuudessa.

Laki astuu voimaan 1.11.2021, ja palveluntuottajien tulee toteuttaa lain edellyttämät valmistelut ja Kanta-palvelu asiakkuuden hakeminen ja siihen liittyminen siirtymäajan puitteissa. Lakiuudistuksessa korostuu ennakoinnin merkitys, sillä palveluntuottajien on päivitettävä omia totuttuja toimintatapojaan muutoksen myötä Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjaamiskäytäntöjen päivittämistä.

Aika ja paikka

To 21.10.2021 klo 13.00–16.00 webinaari

Koulutukseen voi osallistua etänä omalta laitteelta.

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Kouluksessa käydään läpi lain mukanaan tuomia keskeisiä muutoksia:

  • Velvoittavuus Kanta-palveluiden käyttöönottoon sosiaalihuollossa (julkinen ja yksityinen)
  • Omatietovarannon käyttöönotto
  • Sosiaalihuollon Omakanta
  • Muutokset sosiaalihuollon asiakirja- ja asiakashallintaan
  • Kansalaisten informointien uusiminen; tämä tehdään niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollonkin puolella

Hinta

60 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

4.10.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Webinaari toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru