Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op - ay353405P (OY)

Aika ja paikka

6.9.-24.10.2021, toteutetaan verkko-opintoina

Aloituswebinaari ti 7.9.2021 klo 16.30 alkaen

Opintojen suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Varsinaista läsnäolovelvoitetta webinaareissa ei ole ja niistä tehdään tallenteet Moodleen.

Kouluttaja

TtM Miro Koskenranta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa sote-palvelujärjestelmän periaatteet, digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita
  • tunnistaa asiakkaan roolin sote- palvelujen digitalisoituessa
  • analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia asiakkuuteen ja palveluiden saatavuuteen näyttöön perustuen
  • analysoida digitaalisia sovelluksia asiakkaan omahoitoon ja terveyden edistämiseen liittyen

Sisältö

  • Digitaaliset palvelut, terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset asiakkuuteen (asiakkaan osallisuus ja omahoito).
  • Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia, sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet, robotiikka, telehealth, tekoäly

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 80 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 45h., webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä webinaareihin osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru