Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op - AY353405P (OY)

14.09.2022–30.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 14.9.-30.10.2022.

Webinaarit:
Ke 14.9. klo 16.30 alkaen
Ma 19.9. klo 16.30 alkaen
Ke 21.9. klo 16.30 alkaen
To 20.10.2022 klo 16.30 alkaen

Varsinaista läsnäolovelvoitetta webinaareissa ei ole ja niistä tehdään tallenteet Moodleen.

Kouluttaja

TtM Olli Autio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: tunnistaa sote-palvelujärjestelmän periaatteet, digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita tunnistaa asiakkaan roolin sote- palvelujen digitalisoituessa analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia asiakkuuteen ja palveluiden saatavuuteen näyttöön perustuen analysoida digitaalisia sovelluksia asiakkaan omahoitoon ja terveyden edistämiseen liittyen.

Sisältö

Digitaaliset palvelut, terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset asiakkuuteen (asiakkaan osallisuus ja omahoito). Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia, sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet, robotiikka, telehealth, tekoäly

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15 h, webinaarit 10 h

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Lisätiedot

Osa ayA551112 FutureDigiHealth –opintokokonaisuutta, joka voidaan sisällyttää hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opiskelijoiden maisteritutkintojen sivuaineeksi.

Arviointiasteikko

0-5