Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op (OY) - ay353405P

Aika ja paikka

21.9.-1.11.2020, toteutus verkkokurssina

Aloituswebinaari ke 23.9. klo 16.30 alkaen.
Päätöswebinaari ke 28.10. klo 16.30 alkaen.

Kouluttaja

Yliopisto-opettaja, TtM Olli Autio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa sote-palvelujärjestelmän periaatteet, digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita
  • tunnistaa asiakkaan roolin sote- palvelujen digitalisoituessa
  • analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia asiakkuuteen ja palveluiden saatavuuteen näyttöön perustuen
  • analysoida digitaalisia sovelluksia asiakkaan omahoitoon ja terveyden edistämiseen liittyen

Sisältö

  • Digitaaliset palvelut, terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset asiakkuuteen (asiakkaan osallisuus ja omahoito).
  • Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia, sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet, robotiikka, telehealth, tekoäly

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15h, webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä webinaareihin osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru