Asiantuntijatyön Lean-työkaluja

02.03.2023 Verkossa

Miten saada ohjausta ja ennustettavuutta asiantuntijatyöhön monimutkaisessa toimintaympäristössä?

Aika ja paikka

To 2.3.2023 klo 9.00–15.30 verkossa

Tarvitsen tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin (headset) ja mahdollisesti web-kameran. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja Lean-kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, asiantuntijatyön kokouskäytäntöjen tehostamisesta ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Kouluttaja

DI Jussi Moisio, Quality for Results Oy
Kouluttaja on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, Lean-menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä

 • Leanin historiaan ja ihmiskeskeisiin arvoihin
 • jatkuvan parantamisen kulttuurin menestystekijöihin
 • asiantuntijatyön lisäarvoajatteluun
 • resurssien ja asiakasta palvelevan virtaussuunnan yhteensovittamiseen
 • asiantuntijatyön hukkailmiöihin ja niiden eliminointitapoihin
 • arvovirtakuvauksen rooliin virtauksen kehittämisessä ja
 • asiantuntijatyön virtaviivaistamisen keinoihin.

Sisältö

 • Leanin historiaa
 • Lean periaatteet ja arvoajattelu
 • Lean ja jatkuvan parantamisen kulttuuri
 • Kapeikkoajattelu – mitä tarkoittaa tietotyössä
 • Hukkailmiöiden tunnistaminen, juurisyyt ja niiden eliminointi
 • Asiantuntijatyön VA, NVA ja NNVA arvokäsitteet
 • Prosessin arvoanalyysi
 • Työkuormaan tasaaminen ja hallinnan keinoja, päivittäisjohtaminen, Kanban-taulujen käyttötapoja
 • Arvovirtakuvauksen periaatteet
 • Asiantuntijatyön virtaviivaistamisen keinot ja työkalut

Työskentelytavat

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

17.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi