Avekki -menetelmä väkivallan ennaltaehkäisyssä ja kouluturvallisuuden vahvistamisessa - syventävä jatkokoulutus

01.02.2025 Kuusamo

Avekki on toimintamalli ja koulutus haastavien tilanteiden hallintaan. Tarve kehittää yhtenäinen perusteltu malli suomalaisiin työyhteisöihin on tullut lisääntyvien haastavien tilanteiden myötä. Avekkia on kehitetty yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.

Avekki toimintatapamallissa on viisi eri osa-aluetta: 1) vuorovaikutus/kohtaaminen, 2) ennaltaehkäisy/ennakointi, 3) menetelmä, miten hallita työntekijän tai oppilaan tunnetta tai tilannetta, 4) tilanteen jälkeinen hoito ja 5) tilanteesta oppiminen peilaten taustalla oleviin tekijöihin mm. lainsäädäntö, aggression syihin jne.

Aika ja paikka

La 1.2.25 klo 8.30-16.00

Lähiryhmä Kuusamossa, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Avekki-perusteet -koulutuksen käyneille opettajille ja ohjaajille; lisäksi on toivottavaa, että myös rehtorit ja koulujen johtajat osallistuvat työyhteisönsä työntekijöiden kanssa koulutukseen

Kouluttaja

Avekki- ja kinestetiikkakouluttaja, ft. Raimo Lappalainen

Raimo Lappalainen on kouluttanut Avekki-menetelmää kesäyliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten ammattilaisille yli 10 vuoden ajan ja on saanut erittäin kiitettävää palautetta asiantuntemuksestaan sekä konkreettisesta ja helposti lähestyttävästä tavastaan opettaa. Lisätietoa kouluttajasta löytyy osoitteessa: https://www.turvallisuuskoulutus.fi/

Sisältö

Koulutuksessa syvennetään Avekki-toimintamalliin erilaisten casetapausten kautta, harjoitellaan liikennevalo- ja jäävuorimallia, käydään käpi koulun lainsäädäntöä casetapausten kautta sekä kerrataan ja syvennetään fyysisiä menetelmiä:

  • Avekki-toimintapamalli case-tapausten avulla: ennaltaehkäisy, ennakointi, vuorovaikutus, kohtaaminen, tilanteen hallinta, jälkiselvittely ja oppimisprosessi
  • Liikennevalo malli case-tapausten kautta
  • Jäävuori malli case tapausten kautta
  • Lainsäädäntö case tilanteiden kautta
  • Fyysisten menetelmien kertaus ja täydentäminen

Yleistietoa Avekki-menetelmästä:

AVEKKI korostaa myös yhdessä toimimisen tärkeyttä – ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan. AVEKKI -toimintamalli tarjoaa yhteisen “kielen” ja tavan toimia hallitusti, kivuttomasti ja asiakasta kunnioittavasti. Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Mallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus.

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri toimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja oppilasturvallisuuden.

Hinta

155 € sisältäen koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä lounaan

Ilmoittaudu

16.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; paikkoja on rajoitetusti ja ne täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi