Avekki -perusteet koulujen ja oppilaitosten työntekijöille

10.02.2024 Kuusamo

Avekki on toimintamalli ja koulutus haastavien tilanteiden hallintaan. Tarve kehittää yhtenäinen perusteltu malli suomalaisiin työyhteisöihin on tullut lisääntyvien haastavien tilanteiden myötä. Avekkia on kehitetty yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.

Avekki toimintatapamallissa on viisi eri osa-aluetta: 1) vuorovaikutus/kohtaaminen, 2) ennaltaehkäisy/ennakointi, 3) menetelmä, miten hallita työntekijän tai oppilaan tunnetta tai tilannetta, 4) tilanteen jälkeinen hoito ja 5) tilanteesta oppiminen peilaten taustalla oleviin tekijöihin mm. lainsäädäntö, aggression syihin jne.

Aika ja paikka

La 10.2.24 klo 8.30-16.00

Lähiryhmä Kuusamossa, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa

Kohderyhmä

Kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset

Avekki- toimintatapamalli on koko työyhteisön yhteinen malli ennaltaehkäistä ja ennakoida haastavia tilanteita, joten suosituksena on, että samasta työyhteisöstä tulisi mahdollisimman monta osallistujaa tai työnkuva olisi mahdollisimman homogeeninen, jos useammasta eri yksiköstä on osallistujia.

Kouluttaja

Avekki- ja kinestetiikkakouluttaja, ft. Raimo Lappalainen

Sisältö

Avekki-perusteet koulutus keskittyy työntekijän ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Sisältää myös itsensä suojaamiseen liittyviä harjoitteita.

Teoriasisältö:

  • Avekki toimintapamalli, vuorovaikutus, ennakointi
  • Nollatoleranssi, lainsäädäntö
  • Yhteinen toimintamalli haastaviin tilanteisiin
  • Oppilaan turvallisuus

Käytäntö:

  • Oma turvallisuus, itsensä ja oppilaiden suojaaminen
  • Ennakointi, tappelevien oppilaiden erottaminen

Hinta

155 € sisältäen koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä kahvin

Ilmoittaudu

Koulutus on tällä hetkellä täynnä.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi