Avekki -perusteet sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille

23.01.2024 Kuusamo

AVEKKI on Aggressioon puuttumista Vuorovaikutuksen, Ennaltaehkäisyn, ennakoinnin sekä hallinnan kautta ja toimintatapamalli sisältää Kouluttamista, Kehittämistä sekä yhteiskuntaan Integrointia

AVEKKI korostaa myös yhdessä toimimisen tärkeyttä – ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan. AVEKKI -toimintamalli tarjoaa yhteisen “kielen” ja tavan toimia hallitusti, kivuttomasti ja asiakasta kunnioittavasti. Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Mallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus.

Aika ja paikka

Ti 23.1.24 klo 8.30-16.00

Lähiryhmä Kuusamossa, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla toimivat ammattilaiset

Avekki- toimintatapamalli on koko työyhteisön yhteinen malli ennaltaehkäistä ja ennakoida haastavia tilanteita, joten suosituksena on, että samasta työyhteisöstä tulisi mahdollisimman monta osallistujaa tai työnkuva olisi mahdollisimman homogeeninen, jos useammasta eri yksiköstä on osallistujia.

Koulutusta suositellaan myös esihenkilöille, sillä Avekki- toimintatapamalli on koko työyhteisön yhteinen malli ennaltaehkäistä ja ennakoida haastavia tilanteita.

Kouluttaja

Avekki- ja kinestetiikkakouluttaja, ft. Raimo Lappalainen

Sisältö

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri hoitotoimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

  • Koulutuksessa käydään läpi koko työyhteisöä koskeva Avekki-toimintatapamallin prosessi.
  • Avekki-perusteet koulutus keskittyy työntekijän ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
  • Koulutus sisältää myös itsensä suojaamiseen liittyviä harjoitteita. Koulutus ei käsittele fyysisen rajoittamisen sisältöjä.

Hinta

155 € sisältäen koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä kahvin

Ilmoittaudu

8.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi