AVEKKI -syventävä koulutus haastavien tilanteiden hallintaan koulujen ja oppilaitosten työntekijöille

Avekki on toimintamalli ja koulutus haastavien tilanteiden hallintaan. Tarve kehittää yhtenäinen perusteltu malli suomalaisiin työyhteisöihin on tullut lisääntyvien haastavien tilanteiden myötä. Avekkia on kehitetty yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.

Avekki toimintatapamallissa on viisi eri osa-aluetta: 1) vuorovaikutus/kohtaaminen, 2) ennaltaehkäisy/ennakointi, 3) menetelmä, miten hallita työntekijän tai oppilaan tunnetta tai tilannetta, 4) tilanteen jälkeinen hoito ja 5) tilanteesta oppiminen peilaten taustalla oleviin tekijöihin mm. lainsäädäntö, aggression syihin jne.

Aika ja paikka

Koulutuksen ajankohtaan on tullut muutos 4.2.22:
La 3.9.22 klo 8.30-16.00

Lähiryhmä Kuusamossa, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujalla tulee olla käytynä Avekki perusteet -koulutus.

Avekki- toimintatapamalli on koko työyhteisön yhteinen malli ennaltaehkäistä ja ennakoida haastavia tilanteita, joten suosituksena on, että samasta työyhteisöstä tulisi mahdollisimman monta osallistujaa tai työnkuva olisi mahdollisimman homogeeninen, jos useammasta eri yksiköstä on osallistujia.

Kouluttaja

Avekki- ja kinestetiikkakouluttaja, ft. Raimo Lappalainen

Sisältö

Koulutuksessa syvennetään Avekki-toimintatapamallin prosessia ja käydään läpi erilaisten case-tilanteiden kautta käytännönläheisesti arjen haasteita. Avekki-syventävä koulutus sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Teoria:
•    Avekki prosessikuvaus esimerkkien kautta. Osallistujien on hyvä valmistautua etukäteen miettimällä arjen haasteita.
•    Liikennevalomalli esimerkkien kautta
•    Jälkipuinti
•    Vireystila

Käytäntö:
•    Työntekijän oma turvallisuus, itsensä ja oppilaiden suojaaminen
•    Case-tilanteiden läpikäynti

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru