Avioero-ositus, kuolinpesäositus ja omaisuuden erottelu – Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt

Ositus tulee tehtäväksi aina avioliiton päättyessä ja on siis hyvin tavallinen toimitus. Ositusta koskevan normiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko avioliittolain voimassaoloajan, mutta matkan varrella mukaan on tullut myös olennaisia uudistuksia kuten lesken tasinkoprivilegi ja mahdollisuus sovitella ositusta. Avio-oikeuden puuttuessa osituksen korvaa omaisuuden erottelu, joka nykyään voidaan toimittaa myös vuoden 2011 avoliittolain kriteerit täyttävän avoliiton päättyessä. Problematiikkaan on tuonut oman lisänsä yleisen varallisuustason kohoaminen. Kun tavallisessakin kotitaloudessa on aiempaa enemmän omaisuutta mutta usein myös velkaa, varallisuussuhteen purkamiseen liittyvien tulkinnanvaraisuuksien ja riitojen kirjo on laajentunut.

Aika ja paikka

Ke 23.3.2022 klo 9.00–16.00

 • Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (mikäli lähitoteutus mahdollista koronatilanne huomioiden)
 • etänä omalta laitteelta

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu parisuhdevarallisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella ositus- ja erottelutilanteita nykypäivän näkökulmasta, pyrkiä antamaan ratkaisukeinoja esille tuleviin ongelmiin ja myös niiden ennalta ehkäisemiseen.

Sisältö

 • Avioero- ja kuolinpesäosituksen peruseroista
 • Omaisuuden erottelu avoliitossa
 • Ositusperusteen syntymisestä ositukseen – välitilan normikehys
 • Osituksen piiriin kuuluva omaisuus ja sen selvittäminen
 • Velat, velkavastuu, velkojen siirrot, ylivelkaisuus
 • Hävitetty omaisuus, vastikkeet, restituutioperiaate
 • Tasinkoprivilegi teoriassa ja käytännössä
 • Tasingon valinta ja suorittaminen, osituksen ulkopuolisten varojen käyttö
 • Puolisoiden ennakkosopimukset osituksen varalta
 • 30 vuotta osituksen sovittelua – vakiintunut käyttöala?
 • Toimittamaton ositus

 

Hinta

170 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

3.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru