Etusivu » Avoin korkeakouluopetus

Avoin korkeakouluopetus

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Arabian kielen peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905060Y Oulu 28.10.2019-20.04.2020
2 Business Writing 2-4 op (OY) 2-4 op (OY) - ay902138Y,ay902175Y,ay902176Y Oulu 28.10.2019-17.01.2020
3 Digitaalisen taiteen työpajat 7 op (LY) Kuusamo Syksy 2019 - Kevät 2020
4 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.10.2019-25.05.2020
5 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
6 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Raahe 01.09.2018-31.12.2019
7 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 09.09.2019-31.12.2020
8 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Raahe 10.09.2019-31.07.2020
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
10 Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) -ay905024Y Oulu 16.09.2019-19.12.2019
11 Espanjan alkeiskurssi II, 4 op (OY) - ay905026Y Oulu 16.01.2020-16.04.2020
12 Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905028Y Oulu 17.09.2019-17.12.2019
13 Espanjan jatkokurssi II, 4 op (OY) - ay905029Y Oulu 14.01.2020-14.04.2020
14 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
15 Filosofia 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
16 Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 40 op (LY) Oulu 04.10.2019-31.05.2021
17 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY) Oulu 20.09.2019-31.12.2020
18 Historia 25 op (OY) Oulu 23.09.2019-31.07.2020
19 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
20 Investointipäätökset 5 op (OY) - ay724109P Oulu 03.06.2019-19.06.2019
21 Italian alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905006Y Oulu 18.09.2019-18.12.2019
22 Italian alkeiskurssi II, 4 op (OY) - ay905007Y Oulu 15.01.2020-08.04.2020
23 Italian jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905008Y Oulu 15.04.2020-21.05.2020
24 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 29.08.2019-31.07.2020
25 Kauppatiede, väyläopinnot Oulu 2019-2020
26 Kauppatieteiden perusopinnot 25 op (OY) Oulu 03.09.2018-31.12.2019
27 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY) Oulu 03.09.2019-31.12.2020
28 Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905080Y Oulu 18.09.2019-18.12.2019
29 Kiinan kielen peruskurssi II, 5 op (OY) - ay905081Y Oulu 15.01.2020-29.04.2020
30 Kiinan suullinen alkeiskurssi I, 2 op (OY) - ay905090Y Oulu 16.01.2020-19.03.2020
31 Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op (OY) Oulu 16.09.2019-31.12.2020
32 Kuvataiteen työpajat 7 op (LY) Kuusamo 2019 - 2020
33 Lakitiedon kurssi 5 op (OY) Oulu 26.03.2020-02.04.2020
34 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Oulu, Kuusamo 04.10.2019-31.12.2020
35 Logopedia 25 op (OY) Oulu 17.09.2019-31.12.2020
36 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu 24.09.2019-31.12.2020
37 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 24.09.2019-31.07.2020
38 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 18.09.2017-31.07.2020
39 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.07.2021
40 Markkinoinnin perusteet 5 op (OY) - ay724106P Oulu 29.07.2019-28.08.2019
41 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
42 Markkinointi 25 op (VY) Ylivieska 25.09.2019-31.07.2020
43 Palvelumuotoilu 25 op (LY) Oulu 02.02.2019-31.12.2019
44 Portugalin alkeiskurssi, osa II, 4 op (OY) - ay905083Y Oulu 20.04.2020-26.05.2020
45 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
46 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi 25.09.2019-31.12.2020
47 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (LY) - TRUO0010,TRUO0011 Oulu 31.03.2020-14.05.2020
48 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu 13.09.2019-31.12.2020
49 Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op (OY) - ay724610P Oulu 02.09.2019-09.10.2019
50 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Oulu 20.09.2019-31.12.2020
51 Suomen kielen rakenne 5 op (OY) - ay694958Y Oulu 18.09.2019-31.10.2019
52 Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY) Oulu 16.09.2019-31.12.2020
53 Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op (OY) - ay901052Y, ay901053Y Oulu 14.10.2019-16.12.2019
54 Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op (OY) - ay040404A Oulu 09.03.2020-19.04.2020
55 Tuotantotalous 25 (OY) Kuusamo, Raahe 27.08.2019-08.06.2020
56 Työoikeus 4 op (LY) Oulu 15.11.2019-26.03.2020
57 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
58 Viestintä 25 op (OY) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
59 Yhteiskuntaoppi 60 op (OY) - ayA100009 Oulu 2019-2020
60 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y Oulu 07.01.2020-13.02.2020