Avoin yliopisto-opetus lukuvuonna 2022-2023

Sisältö

Opetus järjestetään lähi- tai etäopetuksena oppiaineesta riippuen.

Jyväskylän yliopisto (JY)

Kasvatustieteelliset opinnot:

Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op - verkossa

Lapin yliopisto (LY)

Kasvatustieteelliset opinnot:

Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op - verkossa

Taiteiden tiedekunnan opinnot:

Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op - verkossa

Yhteiskuntatieteelliset opinnot:

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op - Oulu

Oulun yliopisto (OY)

Humanistiset opinnot:

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op - verkossa
Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35 op - verkossa
Englannin kieli, aineopinnot 35 op - Oulu
Filosofia, perusopinnot 25 op - verkossa
Filosofia, aineopinnot 35 op - verkossa
Historia, perusopinnot 25 op - verkossa
Japani-opinnot, perusopinnot 25 op - verkossa
Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot 25 op - Oulu
Lakitiedon kurssi 5 op - Oulu
Logopedia, perusopinnot 25 op - Oulu
Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op - verkossa
Suomen kielen rakenne 5 op - Oulu
Suomen kieli, perusopinnot 25 op - Oulu
Unkarin alkeiskurssi 5 op - Oulu
Viestintä, perusopinnot 25 op - verkossa
Yhteiskuntaoppi 60 op - Oulu
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op - Oulu

Kasvatustieteelliset opinnot:

Kasvatustiede, perusopinnot 25 op - verkossa
Kasvatustiede, aineopinnot 35 op - verkossa

Kauppatieteen opinnot:

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op - verkossa
Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 35 op - verkossa

Kieli- ja viestintäopinnot:

Arabian kielen peruskurssi - osa I, 5 op - verkossa
Arabian kielen peruskurssi - osa II, 5 op - verkossa
Business Studies for English Competence 4 op (kauppatieteen väylä) - verkossa
Espanjan alkeiskurssi I, 5 op - verkossa
Espanjan alkeiskurssi II, 5 op - verkossa
Espanjan jatkokurssi I, 5 op - verkossa
Espanjan jatkokurssi II 5 op - verkossa
Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi 2 op - verkossa
Italian alkeiskurssi I, 5 op - verkossa
Italian alkeiskurssi II, 5 op - verkossa
Italian jatkokurssi I, 5 op - verkossa
Italian jatkokurssi II, 4 op - verkossa
Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op - verkossa
Kiinan kielen peruskurssi II, 5 op - verkossa
Kiinan suullinen alkeiskurssi I, 2 op - verkossa
Svenska för ekonomer (OyKKK) 4 op + På väg, itseohjattu opiskelu sitä tarvitseville (kauppatieteen väylä) - verkossa

Terveystieteelliset opinnot:

FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, perusopinnot 25 op - verkossa
Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op - verkossa
Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op - verkossa
Terveystieteet, perusopinnot 25 op - verkossa
Terveystieteiden maisteriohjelmien väyläopinnot 20-25 op - verkossa
Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 5 op - verkossa

Turun yliopisto (TY)

Humanistiset opinnot:

Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op - verkossa
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op - verkossa

Yhteiskuntatieteelliset opinnot:

Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru