Avoin yliopisto-opetus lukuvuonna 2022-2023

Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska, Verkossa

Sisältö

Opetus järjestetään lähi- tai etäopetuksena oppiaineesta riippuen.

Jyväskylän yliopisto (JY)

Kasvatustieteelliset opinnot:

Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op - verkossa

Lapin yliopisto (LY)

Kasvatustieteelliset opinnot:

Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op - verkossa

Taiteiden tiedekunnan opinnot:

Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op - verkossa

Yhteiskuntatieteelliset opinnot:

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op - Oulu

Oulun yliopisto (OY)

Humanistiset opinnot:

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op - verkossa
Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35 op - verkossa
Englannin kieli, aineopinnot 35 op - Oulu
Filosofia, perusopinnot 25 op - verkossa
Filosofia, aineopinnot 35 op - verkossa
Historia, perusopinnot 25 op - verkossa
Japani-opinnot, perusopinnot 25 op - verkossa
Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot 25 op - verkossa
Lakitiedon kurssi 5 op - Oulu
Logopedia, perusopinnot 25 op - Oulu
Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op - verkossa
Suomen kielen rakenne 5 op - verkossa
Suomen kieli, perusopinnot 25 op - verkossa
Viestintä, perusopinnot 25 op - verkossa
Yhteiskuntaoppi 60 op - Oulu
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op - Oulu

Kasvatustieteelliset opinnot:

Kasvatustiede, perusopinnot 25 op - verkossa
Kasvatustiede, aineopinnot 35 op - verkossa

Kauppatieteen opinnot:

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op - verkossa
Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 35 op - verkossa

Kieli- ja viestintäopinnot:

Arabian kielen peruskurssi - osa I, 5 op - verkossa
Arabian kielen peruskurssi - osa II, 5 op - verkossa
Espanjan alkeiskurssi I, 5 op - verkossa
Espanjan alkeiskurssi II, 5 op - verkossa
Espanjan jatkokurssi I, 5 op - verkossa
Espanjan jatkokurssi II 5 op - verkossa
Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi 2 op - verkossa
Italian alkeiskurssi I, 5 op - verkossa
Italian alkeiskurssi II, 5 op - verkossa
Italian jatkokurssi I, 5 op - verkossa
Italian jatkokurssi II, 5 op - verkossa
Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op - verkossa
Kiinan kielen peruskurssi II, 5 op - verkossa
Kiinan suullinen alkeiskurssi I, 2 op - verkossa

Terveystieteelliset opinnot:

FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, perusopinnot 25 op - verkossa
Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op - verkossa
Terveystieteet, perusopinnot 25 op - verkossa
Terveystieteiden maisteriohjelmien väyläopinnot 20-25 op - verkossa
Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 5 op - verkossa

Turun yliopisto (TY)

Humanistiset opinnot:

Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op - verkossa
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op - verkossa

Yhteiskuntatieteelliset opinnot:

Valtio-oppi, perusopinnot 25 op - Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska