Avoliitto – vuoden 2011 laki, muu sääntely ja nykykäytännöt (etäkoulutus)

Ensimmäisen varsinaisen ns. avoliittoa sääntelevän lain voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta. Jo tuota lakia ennen oikeuskäytännössä oli pitkään jouduttu ottamaan kantaa erilaisiin varallisuuskysymyksiin, joita avioliittoa solmimattomien parien keskinäisissä suhteissa syntyi. Lisäksi etenkin julkisoikeudelliseen lainsäädäntöön oli vuosikymmeniä sisältynyt ja sisältyy edelleen erilaisia yhteiselämän määritelmiä ja niihin kytkettyjä oikeusvaikutuksia, joiden alkuperäisenä tarkoituksena usein oli estää se, ettei pari avioliiton solmimatta jättämällä pääsisi avioparia edullisempaan asemaan. Uusimmista suuntauksista toki voidaan nähdä myös käänteinen puoli: vakiintunut parisuhde saatetaan rinnastaa avioliittoon myös siinä mielessä, että myös avioliittoa solmimattomille pareille halutaan taata avioparia vastaavat etuudet.

Edelleen voidaan kuitenkin todeta, että sääntely on monimutkainen, avoliiton määritelmät eri laeissa vaihtelevat ja samankin parin asema saattaa suoraan lain nojalla muuttua esimerkiksi ajan kulumisen tai lapsen syntymän vuoksi. Lisäksi sääntely elää koko ajan; tuoreimpana esimerkkinä tästä perhe-eläkejärjestelmään suunnitellut uudistukset.

Aika ja paikka

Ma 27.9.2021 klo 9.00–16.00

 • Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (mikäli lähitoteutus mahdollista koronatilanne huomioiden)
 • etänä omalta laitteelta

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lakimiehille, jotka työtehtävissään joutuvat avoliittoproblematiikan kanssa tekemisiin.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella tämän hetken avoliittosääntelyä ja sitä, miten siihen on tultu, sekä tarjota eväitä konkreettisten ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

 • Avoliiton monenlaiset määritelmät ja niiden käyttöalat
 • Avopuolisot ja verotus
 • Vuoden 2011 laki: mitä uutta saatiin vai saatiinko?
 • Sopimusvapaus, avoliittosopimukset, sopimusvapauden rajat
 • Pesänjakajan rooli ja tehtävät. Omaisuuden erottelu
 • Hyvitys liiton päättyessä; syyt ja vastasyyt.
 • Vuoden 2011 lain ulkopuolelle jäävien parien varallisuusasiat
 • Mitä oikeuskäytäntö opettaa?

 

Hinta

160 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

10.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru