Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (OY) - AY353401P

20.03.2023-26.04.2023 Verkossa

Aika ja paikka

20.3.-26.4.2023, toteutetaan verkkokurssina.

Webinaari I: ma 20.3. klo 16.30-18.00
Webinaari II: ke 26.4. klo 16.30-18.30

Kouluttaja

TtM Kaisa-Mari Saarela
TtT Heidi Siira

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kuvata näyttöön perustuvan kuntoutuksen käsitteet, periaatteet ja käytänteet
 • Hakea ja valita tutkimustietoa alansa tärkeimmistä tietokannoista
 • Arvioida kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutuksen käyttöön
 • Hyödyntää tutkimusnäyttöä käytännön kuntoutustyössä, sen johtamisessa ja/tai uudistamisessa

Sisältö

 • Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia
 • Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa
 • Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste
 • Tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen käytäntöön

Suoritustavat ja arviointikriteerit

 • Opintojaksolla on kaksi (2) webinaaria, joihin tulee osallistua (80% läsnäolo pakollinen).
 • Yksilöllisen oppimistehtävän tekeminen ja esittäminen webinaarissa.
 • Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Toteutustavat

Aikaan sidottua verkko-opetusta: webinaarit 2 x 90 min.

Itsenäinen ja yhteisöllinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävien tekeminen. Yhteensä 132 h ajasta riippumatonta etäopetusta.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus- opintokokonaisuuteen, joka on suunniteltu ProKuntoutus-hankkeessa yhteistyössä Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Hinta

75 €; laskutetaan opintojakson alkaessa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

27.2.2023 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (27.2.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204