Brändi ja visuaalisuus 4 op (LY) - UPAMU1002

04.11.2021–16.12.2021 Oulu

Aika ja paikka

Torstaisin 4.11.–16.12.21 klo 16:30-19:30 (28 t)

Etäopetuksena

Kouluttaja

FT Marjo Kamila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
– toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Sisältö

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.