CRPS:n tunnistaminen ja ajantasaiset hoidot

20.03.2024–21.03.2024 Oulu

Parantavat menetelmät CRPS:n hoidossa ovat pitkälti toiminta- ja fysioterapeuttisia. Muiden hoitokeinojen kuten kipua lievittävien hoitojen tärkein tavoite on mahdollistaa em. terapiat. Psykologisten, erityisesti kognitiivisten keinojen yhdistäminen potilaan hoitoon parantaa sekä ennustetta että tehostaa fysio- ja toimintaterapian vaikutuksia.

Aika

20.–21.3.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Kipupotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, erityisesti fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kipusairaanhoitajat

Hinta

460 €

Ilmoittautuminen

29.2.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ke–to 20.–21.3.24 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kipupotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, erityisesti fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja kipusairaanhoitajat

Kouluttaja

Anestesiaerikoislääkäri, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, hypnoterapeutti Ari-Matti Huotari

Ari-Matilla on myös kivunhoidon erityispätevyys.

Tavoitteet

 • Tunnistaa CRPS:n oireet
 • Hallita kliininen tutkimus epäiltäessä CRPS-oireyhtymää
  • motorinen ja hienomotorinen tutkiminen
  • tuntostatuksen teko
  • autonomisen hermoston toimintahäiriöiden tunnistaminen
 • Ymmärtää fysio- ja toimintaterapiamenetelmien mahdollisuudet CRPS:n hoidossa
 • Hallita progressiivisen terapian suunnittelu ja toteutus
 • Hallita tutkimustiedon perusteella tehokkaimpien hoitomenetelmien käytännön toteutus
 • Ymmärtää asteittaisen altistusterapian (GEXP) sekä Pain Exposure –terapian (PEPT) mahdollisuudet ja hallita niiden toteutus käytännössä
 • Oppia psykologisten kivunhallintakeinojen käyttöä hoitotulosten parantamisessa

Sisältö

Koulutuksessa painottuvat moniammatilliset lähestymistavat sekä se kuinka kognitiivisia työskentelytapoja voi yhdistää osaksi fysioterapiaa. Koulutuksessa avataan viimeisintä tutkimustietoa sekä sen soveltamista käytäntöön. Koulutuksessa käydään lävitse CRPS:n tunnistamista kliinisen tutkimuksen ja oireiden perusteella sekä harjoitellaan oireyhtymän hoidossa käytettäviä, tutkimustietoon perustuvia hoitomenetelmiä 2–3 hengen ryhmissä.

Koulutus koostuu luennoista, videopotilastapauksista, demonstraatioista sekä erityisesti käytännön harjoittelusta pareittain. Koulutuksen painopiste on CRPS:n tunnistamisessa sekä erilaisten hoitomahdollisuuksien ymmärtämisessä ja hallinnassa. Koulutuksessa käydään lävitse myös rentoutusmenetelmien ja kognitiivisten menetelmien mahdollisuuksia ja toteutusta osana potilaan hoitoa.

Teemat:  

 • CRPSn patogeneesi ja oireet
  • alkuvaiheen oireisto
  • oireisto tilanteen pitkittyessä
 • CRPSn etiologia, riskitekijät ja ennusteet, riskitekijöihin vaikuttaminen
 • Alkuvaiheen arvio fysioterapiassa
 • Budabest-kriteerit diagnostiikassa
  • oireet
  • kliiniset löydökset
 • Kliininen tutkimus epäiltäessä CRPS:aa
  • Motorinen tutkiminen
  • Tuntostatus
  • Autonomisen hermoston toiminnanhäiriön tunnistaminen
 • CRPS severity score ja sen käyttö vaikeusasteen arvioinnissa
 • CRPS:n lokalisaatio
 • Erotusdiagnostiset sairaudet ja niiden oirekuvat
 • Kivun monimuotoiset oireet sekä tuntoaistin ja motoriset muutokset
 • Lasten ja nuorten CRPS:n erityispiirteet
 • CRPS:n kehittymisen ehkäisy
 • Ennuste ja siihen vaikuttavat tekijät
 • CRPS-potilasoppaat ja psykoedukaatio
 • Kinesiofobia: merkitys ja hoito
 • Sekundaarisen myofaskiaalisen kivun merkitys ja hoito
 • Näyttöön perustuvat hoitomahdollisuudet toimintakyvyn palauttamisessa
  • fysio- ja toimintaterapeuttiset
   • Progessiivinen työskentely
   • Stress loading
   • Gradual Exposure in vivo (GEXP)
   • Pain Exposure –terapia
   • Holdenin toimintamalli fysioterapiassa
   • Desensitisaatio
   • Graded Motor Imagery
   • Fysioterapeuttiset kivunlievitysmenetelmät
  • psykologiset interventiot
   • periaatteet
   • hyödyntäminen fysioterapian tulosten parantamisessa
   • rentoutusmenetelmien keinot ja harjoitteiden suunnittelu
   • kognitiiviset menetelmät kivun hallinnassa ja toimintakyvyn parantamisessa
  • Lääke- ja invasiivisten hoitojen mahdollisuudet eli miten yhteistyö lääkärin kanssa pitäisi sujua
 • Peiliterapian eri muodot CRPS:n hoidossa
  • osana GMI-kuntoutusta
  • perinteinen peiliterapia
  • peiliterapian potilasharjoitteet
  • desensitisoiva käsittely terapiassa sekä omahoitona
 • Moniammatillinen lähestymistapa

Hinta

460 € sisältäen materiaalin

Ilmoittaudu

29.2.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.