Detect & Treat Pain – Tunnista hermoperäinen kipu

Tunnista hermoperäisen kivun oirekuva – hallitse kipupotilaan oireselvittelyssä tarvittava anamneesin käyttö sekä kliininen tutkimus. Hermoperäisten oireiden selvittäminen on paljon enemmän kuin refleksien ja lihasvoimien tutkimista.

Hoidon kannalta on usein tärkeää tunnistaa minkälaisesta sairaudesta tai oireesta on kyse. Useimmiten tämä onnistuu hyvän anamneesin ja asianmukaisen kliinisen tutkimuksen perusteella. Erotusdiagnostiikassa tavallisin asetelma on selvittää, onko kyse nosiseptisesta vai neuropaattisesta kivusta, näiden yhdistelmästä vai jostain muusta. Oireen tausta vaikuttaa merkittävästi hoitovalintoihin ja niiden ennusteeseen.

Yhä useammin TULES-oireisen potilaan ensikontakti on fysioterapeutin vastaanotolla. Yksityissektorilla näin on ollut pitkään ja monet terveyskeskukset sekä työterveyshuollot ovat siirtymässä tähän käytäntöön selkäpotilaiden lisäksi monissa niveloireissa. Suuri osa erilaisista erikoiskoulutuksista antaa hyvän valmiuden lihasvoimien, refleksien sekä liikelaajuuksien tutkimiseen, mutta usein diagnostiikan kannalta oleellisinta eli luotettavan tuntokartoituksen tekemistä ei juurikaan opeteta. Tämä koulutus antaa valmiudet potilaan oirekuvan selvittämiseen sekä kliiniseen tutkimiseen taustaltaan erilaisissa kiputiloissa.

Aika ja paikka

Pe 25.11.2022 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kipupotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, erityisesti lääkärit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

Kouluttaja

Anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari

Ari-Matilla on myös kivunhoidon erityispätevyys ja hän on kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

 • ymmärtää keskus- ja ääreishermoston normaali sekä erilaisten traumojen ja sairauksien aiheuttama patologinen toiminta
 • ymmärtää kivunviestintäjärjestelmän toiminta sekä sen häiriöt
 • tunnistaa hermoperäinen kipu potilaan esitietoja, oirekartoitus- ja kyselylomakkeita sekä kliinistä tutkimusta käyttäen
 • hallita potilaan kliininen neurologinen tutkimus epäiltäessä erilaisia hermoperäisiä kiputiloja ja erottaa ne muista kiputiloista
 • ymmärtää missä tilanteissa potilas on tarpeen lähettää eteenpäin
 • ymmärtää tavallisimpien hermoperäisen kivun diagnostiikassa käytettävien konetutkimusten antama informaatio sekä tutkimuslöydösten tai niiden puuttumisen kliininen merkitys

Sisältö

Kipuradaston toiminta
Nosiseptinen vs neuropaattinen kipu
Hermoperäisen kivun oirekuvan tunnistaminen

 • Anamneesi ja kyselylomakkeiden käyttö anamneesin tarkentamisessa
 • Oirekartoituslomakkeet
 • McGillin kipukysely
 • Kipupiirroksen käyttö ja tulkinta

Idiopaattisen kivun erotusdiagnostiikka sekä fibromyalgia
Erilaisten hermoperäisten kiputilojen tavallisimmat syyt ja niiden tunnistaminen
Alueelliset kipuoireyhtymät (CRPS I ja II)
Ohuiden hermosäiden sairaudet ja niiden tunnistaminen
Kipuun uupumisen tunnistaminen
Ylä- ja alaraajaoireisen potilaan kliininen tutkimus

 • Motoriikka ja refleksit
 • Neurologiset löydökset myeliinitupellisten sekä ohuiden hermosäikeiden vaurioissa ja sairauksissa
 • Tavallisimmat kliiniset testit epäiltäessä yleisimpiä hermoperäisiä kiputiloja
 • Autonomisen hermoston toiminnanhäiriöön liittyvät löydökset

Koulutus koostuu luennoista, videopotilastapauksista, demonstraatioista sekä käytännön harjoittelusta pareittain. Koulutuksen painopiste on hermoperäisen kivun tunnistamisessa sekä osaamisen laajentamisessa lihasvoimien ja refleksien tutkinnasta tuntostatuksen tekemiseen ja tarvittaessa sen laajentamiseen eri tilanteissa.

Hinta

260 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

2.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru