Digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op - AY353406P (OY)

09.01.2023–03.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 9.1.-3.3.2023.

Webinaarit:
Ma 9.1. klo 16.30-18.00
Ke 1.3.2023 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

TtM Sirpa Kekäläinen
TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: analysoida digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa arvioida omaa digitaalista osaamistaan terveydenhuollossa soveltaa ja kehittää digiosaamistaan omassa työssään.

Sisältö

Digitaaliseen terveydenhuoltoon liittyvä osaaminen. Teknologiataidot, henkilökohtaiset tai psykososiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat digiosaamiseen (muuttuvat terveydenhuollon käytännöt, organisaatio ja johtajuus, yhteistyö ja kollegiaalisuus)

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15 h, webinaarit 10 h.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Arviointiasteikko

0-5