Digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay353406P

Aika ja paikka

11.1.-28.2.2021, toteutus verkkokurssina

Kouluttaja

Yliopisto-opettaja, TtM Olli Autio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa
  • arvioida omaa digitaalista osaamistaan terveydenhuollossa
  • soveltaa ja kehittää digiosaamistaan omassa työssään

Sisältö

  • Digitaaliseen terveydenhuoltoon liittyvä osaaminen.
  • Teknologiataidot, henkilökohtaiset tai psykososiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat digiosaamiseen (muuttuvat terveydenhuollon käytännöt, organisaatio ja johtajuus, yhteistyö ja kollegiaalisuus)

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15h, webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä webinaareihin osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru