Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op (OY) - AY724847P

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Mirja Väänänen, TkT, erikoistutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE (kurssin vastuuopettaja)

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/digitaalinen-myynti-ja-markkinointi-mikroyrityksissa-avoin-yo-0

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin merkityksen ja tavoitteet mikroyrityksissä
- tuntee markkinoinnissa käytettävät keskeiset sosiaalisen median kanavat ja digitaaliset työkalut
- osaa luoda yritykselle digistrategian ja tuottaa digitaalista markkinointimateriaalia mikroyrityksen tarpeisiin
- osaa kuvata yrityksen brändin tarinan visuaalisen mainonnan keinoin.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan sähköisen liiketoiminnan perusteita sekä opetellaan asettamaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tavoitteita mikroyrityksissä. Lisäksi kurssilla käsitellään markkinoinnissa käytettäviä keskeisiä sosiaalisen median kanavia ja digitaalisia työkaluja. Kurssilla opitaan ymmärtämään mitä yrityksen digistrategia tarkoittaa ja mitä se sisältää ja opitaan tuottamaan digitaalista markkinointimateriaalia mikroyrityksen tarpeisiin. Kurssilla opitaan kuvaamaan yrityksen brändin tarinaa visuaalisen mainonnan keinoin.

Toteutustavat
Kurssi sisältää yksilötöitä kuten esseitä, analysointitehtäviä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi opiskelija tuottaa omaa markkinointimateriaalia tekemällä videon joko olemassa olevasta tai kuvitteellisesta tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä.

Oppimateriaali
Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan määrittämä kurssikirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja tekevät itsenäisiä tehtäviä. Kurssilla voidaan käyttää myös vertaisarviointia.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru